کارسال

تنظیم تقویم سازمانی


در قسمت کارسال شما می توانید برای شرکت خود تقویم شخصی سازی شده تعریف کنید . برای مثال در شرکت شما علاوه بر روزه های جمعه ، روزهای پنج شنبه هم تعطیل است

و برای اینکه کارکرد کارمندان و در نهایت حقوق آنها دقیق تر ثبت شود می توانید در این قسمت روزهای پنج شنبه را در تقویم شخصی شرکت تعطیل اعلام کنید.

برای تنظیم تقویم سازمانی از منوی کارسال > اطلاعات پایه ای > لیست تقویم

 را انتخاب کنید.


در این بخش می توانید عنوان تقویم را بنویسید.روزای تعطیل آن را با کلیک بر روی عدد آن روز مشخص کنید و در آخر میتوانید آن را ذخیره کنید.

به این ترتیب یک تقویم شخصی سازی شده برای شما ساخته می شود.تخصیص تقویم


بعد از اینکه تقویم شخصی شرکت خود را تعریف کردید میتوانید به کارمندان خود هم تخصیص دهید .

برای تخصیص تقویم سازمانی به افراد شرکت از منوی کارسال > تخصیص > تقویم سازمانی را انتخاب کنید.در این بخش می توانید تقویم سازمانی را انتخاب کنید بازه آن را مشخص کنید و در آخر با انتخاب کارمند خود دکمه ذخیره را کلیک کنید.

به این ترتیب تقویم مورد نظر به فرد تخصیص داده میشود.

در کارسال میتوانید علاوه بر شخصی سازی تقویم،یادآور و جلسات مهم خود را ثبت کنید.