منتخب ها

همه مقاله ها

جدید ترین مقاله ها

مقالات بیشتر
محمدرضا عبدی
1402/05/28

اتوماسیون اداری به معنی مکانیزه کردن و بهبود تعاملات سازمانی است. در واقع سازمان ها و شرکت ها با اتوماسیون اداری از شیوه های قدیمی به سمت نرم افزاری شدن فرایند ها می روند. بسیاری از کاغذ بازی ها و آرشیو اطلاعات و مدارک به صورت فیزیکی کنار گذاشته می شود و همه ی آن فرایند ها سیستمی خواهد شد.

مدیریت اتوماسیون اداری
محمدرضا عبدی
1402/05/17

استخدام توافقی بین کارفرما و کارمند است که به موجب آن کارمند موظف است خدمات و فعالیت های معینی را برای کارفرما انجام دهد و کارفرما هم وظیفه دارد حقوق مشخصی را در ازای کار کارمند به او پرداخت کند.

مدیریت استخدام
محمدرضا عبدی
1402/05/10

یک سیستم مدیریت یکپارچه (integrated management system) تمام جزئیات سیستم های سازمانی را شامل می شود. یک سیستم مدیریت یکپارچه از استاندارد های سیستم مدیریت ترکیبی و چندگانه می باشد که در سازمان ثبت شده اند.

مدیریت یکپارچه
محمدرضا عبدی
1402/04/26

برخلاف تصور عموم مردم مدیریت کارمندان یک خصوصیتی نیست که در وجود مدیران باشد و خصلتی ذاتی باشد. مدیریت کارمندان ویژگی است که هر مدیری باید آن را کسب کند تا به بهترین شکل بتواند با کارمندان تعامل داشته باشد و نرخ حفظ کارکنان را بالا ببرد.

حفظ کارمندان
محمدرضا عبدی
1402/04/19

شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا باید برای حفظ کارکنان بکوشیم؟ شاید تصور کنید هر کارمندی که می رود به راحتی کارمند جدیدی را جایگزین او می کنید. اما متاسفانه به این راحتی نیست.

حفظ کارکنان
محمدرضا عبدی
1402/04/13

برای تعریف فرهنگ سازمانی می توان اینگونه گفت که در هر سازمان ارزش ها، باور ها، سبک فکر و درک اعضای سازمان وجوه مشترکی دارد که با سایر شرکت ها متفاوت است، به مجموع آنها فرهنگ سازمانی یا Organization culture می گوییم. هر سازمانی فرهنگ سازمانی خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اعضای تازه وارد سازمان انتقال می دهد.

منابع انسانیفرهنگ سازمانی