مدیریت پروژه ها

ایجاد و تخصیص پروژه


در بعضی شرکت ها کارمندان به صورت پروژه ای کار می کنند و مدیران نیازمند یک برنامه منسجم برای نظارت بر کار و پروژه کارمندان هستند که این امکان در این بخش کامل فراهم می شود

که در این بخش پروژه موردنظر را مشخص کنید و در قسمت تخصیص به کارمندان موردنظر تخصیص داده شود.

از قسمت کارساعت > اطلاعات پایه ای > ایجاد و تخصیص پروژه وارد می شوید و پروژه های مختلفی را تعریف میکنید.

به این نکته توجه کنید که پروژه برای شرکت هایی هست که پروژه های مختلفی را در طول یک روز انجام میدهند.در این بخش عنوان پروژه را انتخاب کنید.توضیحاتی اگر دارد ثبت کنید و در پایان دپارتمان آن را مشخص کنید.

گزینه ثبت را کلیک کنید.


در این بخش می توانید در قسمت هایلایت شده پروژه خود را انتخاب کنید.

کارمندانی که پروژه ای کار می کنند بایستی در قسمت دسترسی ها قسمت کارساعت گزینه «تعیین نوع پروژه در طول حضور اجباری است» را حتما برایشان فعال شود

و این دسترسی بهشون تخصیص داده شود تا زمانی که می خواهد تردد خود را ثبت کند این گزینه انتخاب پروژه هم برایشان فعال شود و پروژه موردنظر خود را قبل از ثبت تردد انتخاب کنند.