شیفت گردشی

شیفت گردشی


یکی از پرکاربردترین انواع شیفت کاری، شیفت چرخشی یا گردشی است. در این شیفت، یک بازه زمانی جهت ورود و خروج تعریف شده و این بازه زمانی به صورت منظم تکرار می‌شود.

بنابراین زمان کاری پرسنل به صورت چرخشی تغییر می‌کنند. به طور مثال ممکن است یک گروه کاری طبق این برنامه در زمان صبح در محل کار حاضر شوند و بعد از مدتی شیفت آنها به عصر یا شب تغییر کند.

رایج‌ترین شیفت گردشی، شیفت‌‌‌های نگهبانی هستند و متداول‌ترین شیفت نگهبانی، شیفت کاری 12 ساعته و یا شیفت 48-24 است. در شیفت 48-24 سه گروه کاری داریم.

هر گروه 24 ساعت در محل کار حاضر است و 48 ساعت استراحت می‌کند و این برنامه به صورت چرخشی ادامه دارد.

در نوع دیگری از شیفت چرخشی که معمولاً‌ در کارخانجات بزرگ کاربرد دارد، سه بازه زمانی صبح ، عصر و شب تعریف می‌شود. هر گروه از کارکنان یک هفته صبح، یک هفته عصر و هفته سوم شب‌ کار هستند.

پس از هفته سوم دوباره این سیکل کاری (صبح-عصر-شب) تکرار می‌شود. به این حالت نوبت کاری نیز گفته می‌شود که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.