شیفت هفتگی

ایجاد شیفت هفتگی


همانطور که در آموزش قبلی توضیحات لازم در خصوص آشنایی با شیفت ها داده شد،پس از ورود به این صفحه لیست شیفت های تعریف شده در شرکت را مشاهده میکنید. جهت ثبت شیفت جدید بر روی کلید جدید

 کلیک کنید.


عنوان شیفت را مشخص کنید.

اگر کارمند شما شنبه تا چهارشنبه 8 ساعته باشد و شیفت پنجشنبه آن 4 ساعته باشد به ترتیب زیر روزها را انتخاب کرده و شیفت موردنظری که در شیفت روزانه آن را تعریف کردیم به کارمند اختصاص می دهیم.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید برای روزهای شنبه تا چهارشنبه از یک شیفت و برای روزهای پنج شنبه از شیفت دیگری استفاده می کنیم.

به این نکته توجه کنید که اگر در صورتی که در طول ماه، یکی از روزهای انتخاب شده تعطیل رسمی باشد و مایل باشید در آن روز از شیفت دیگری محاسبه کارکرد انجام شود، تیک گزینه “در روز تعطیل شیفت جایگزین تنظیم شود” را بزنید و برای آن شیفت جایگزین انتخاب کنید.

در آخر ذخیره را کلیک کنید.