فیش حقوقی

ایجاد فیش حقوقی


محاسبه حقوق و دستمزد کارمندان یکی از دغدغه های مهم مدیران می باشد که این کار را به راحتی با کارسو می توانید مدیریت و نظارت کنید

به این ترتیب که برای محاسبه فیش حقوقی از منوی کارپول > تخصیص > فیش حقوقی را انتخاب کنید.

در این صفحه لیستی از ردیف های حقوقی تعیین شده برای بازه های مختلف زمانی را مشاهده میکنید.

هر ردیف حقوقی می تواند شامل اطلاعات کل پرسنل با بخشی از آنها باشد.برای ثبت ردیف حقوقی مورد نظر ابتدا لیست کارمندان مورد نظر را انتخاب کنید.

سپس با انتخاب یک عنوان برای ردیف حقوقی سپس بازه محاسبه حقوق، نسبت به محاسبه فیش های حقوقی کارمندان اقدام نمایید.

در آخر روی گزینه محاسبه کلیک کنید. به این ترتیب فیش حقوقی کارمندان صادر می شود.در این مرحله، فرایند محاسبه حقوق برای کارمندان انتخاب شده آغاز میشود.
پس از پایان محاسبات، لیست فیش های حقوقی مورد نظر قابل بررسی هست

و کارفرما قادر است با تایید هر یک از فیش های حقوقی، فرایند را برای تایید نهایی ردیف حقوقی هموار نماید. ردیف هایی که حاوی آیکن هشدار هستند، به یک یا چند خطا در محاسبات اشاره دارند که باید بر طرف شود.چنانچه خطاها را برطرف کرده باشید، با کلیک بر روی دکمه تعیین شده در تصویر زیر قادر هستید محاسبات را برای آن ردیف حقوقی مجدد انجام دهید.

با کلیک بر روی آیکن چشم قادر خواهید بود فیش حقوقی صادر شده برای کارمند را با تمام جزئیات آن مشاهده نمایید.
برای آیتم های فیش، چنانچه نشانگر موس را بر روی عنوان آیتم مورد نظر نگه دارید، نحوه محاسبه آن را شرح خواهد داد.با کلیک بر روی دکمه چاپ می توانید فیش حقوقی خود را چاپ نمایید.در صورتی که همه آیتم های موجود در فیش حقوقی را تایید کرده باشید میتوانید کل ردیف حقوقی را تایید نهایی کنید

و خروجی اکسل از آن تهیه نمایید.

به این ترتیب با استفاده از بخش کارپول پنل کارسو بسیاری از کارهای مربوط به حقوق و دستمزد رو به راحتی می توانید مدیریت کنید .