مدیریت مساعده

مساعده

مساعده هایی که توسط پرسنل درخواست شده است، از این بخش قابل دسترس هستند. همچنین میتوانید از این بخش برای کارمندان خود، بدون آنکه آنها درخواستی ثبت کرده باشند، مساعده ثبت نمایید.1- برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول > تخصیص > مساعده را انتخاب نمایید.

در این صفحه قادر هستید لیست مساعده های درخواستی را مشاهده نمایید و نسبت به تایید یا رد آنها اقدام کنید.

برای تایید، رد و یا ویرایش مساعده روی دکمه ویرایش بزنید و اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و پس از تایید یا رد درخواست، بر روی ذخیره کلیک کنید.


همچنین برای ثبت مساعده جدید می توانید، از لیست کارمندان، موارد مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس اطلاعات مساعده را تعیین کنید و بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.


متن سربرگ خود را وارد کنید


در صورتی که در سازمان قانون ارائه مساعده به کارمندان موجود باشد کارمندان میتوانند درخواست مساعده دهند.

برای درخواست مساعده از منوی کارپول > مساعده کلیک کنید.

در صفحه ظاهر شده لیست مساعده های درخواستی کارمند قابل مشاهده است. برای درخواست مساعده جدید بر روی کلید ثبت مساعده جدید کلیک کنید. برای ثبت مساعده جدید ، اطلاعات درخواستی که شامل تاریخ و مبلغ مساعده و توضیحات را پر کنید و بر روی ذخیره کلیک کنید.