چرا باید از نرم افزار مدیریت منابع انسانی استفاده کنیم؟

در این مقاله ما علت استفاده از نرم افزار مدیریت منابع انسانی آنلاین را مطرح کرده ایم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

امروزه، مدیران براى اســتخدام کردن نیروى کار، رابط بین گروه هاى کارى، مدیریت کردن منابع و یا رســیدگى به شــکایات پرسنل به روش سنتى عمل نمى کنند. امروزه تعداد زیادى نرم افزار مدیریت منابع انسانی در بازار وجود دارد که براى مدیران مفید هستند.

از نرم افزارهای موبایلى که در دسترس است بیشتر باید بدانیم. مدیریت منابع انسانى هوشــمند براى تضمین پیشرفت پرسنل مدرن لازم است. دیل کارنیج(Carnegie Dale) نویسنده معروف کتاب هاى خودیارى گفته:

سود، رشد و برگشت سرمایه هر شرکتى مقدار زیادى به مدیریت منابع انســانى آن شرکت بستگى دارد. پیش بینى شده است که هر ساله حدود یازده میلیارد دلار به علت جایگزین کردن کارمندان در آمریکا از هدر مى رود .

به نظر شما دلایل اهمیت منابع انسانی در سازمان ها چیست؟


مزایای نرم افزار مدیریت منابع انسانی

با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت منابع انســانى، کیفیت نرم افــزار مدیریت منابع انسانى آنلاین (HRMS)‌ مزایاى بسیاری براى پرسنل دارد. به طور کلی؛ نرم افزار مدیریت منابع انسانى براى تعادل و جذب نیروى کار مورد نظر، راه حل هایى را ارائــه مى دهد. در عصــر دیجیتال، فرصت هاى شــغلى افزایش و نرخ بیکارى کاهش یافته.

در حال حاضر نرخ اســتعفا، عامــل تعیین کننده اى براى موفقیت مشخص شده اســت، زیرا هرچه تعداد استعفا در سازمانى بیشتر باشد، کیفیت آن مجموعه را کاهش مى دهد. در دنیاى امروزی تمامى تحولات سازمانى فقط از طریق نرم افزار مدیریت منابع انسانى امکان پذیر هستند.

1. اجراى خودکار مدیریت منابع انسانى

یکی از مزایای نرم افزار مدیریت منابع انســانى مدرن، ساده و حد پذیر نیستند. نرم افزار آنلاین مدیریت منابع انسانی به صورت تحلیلى براى ارزیابى و نظارت گزارش هاى پیشرفته به کار مى رود. وقت از اهمیت بالایى در مدیریت منابع انسانى برخوردار است.

به همین دلیل کارآفرینان و مسئولان منابع انسانى به جاى هدر دادن وقت، برای جستوجوى گزارشات و مقالات در انبوهى از اسناد نیاز به نرم افزار آنلاین مدیریت منابع انسانی دارند.

امروزه تمامی دسته های شغلی؛ استخدام کارمندان دورکار، بررســى اســناد، محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و دیگر کارهای ارتباطاتی سازمان ها از طریق بهترین نرم افزار آنلاین مدیریت منابع انسانى انجام مى شود. کارفرمایان مى توانند به طور مختصر درخواست هایشان را انجام و نتیجه گیری کنند. با تکنولوژی پیشرفته دیگر، مدیریت منابع انسانى و نظم دادن پرسنل کار سختى نمیباشد.

تحلیل و بررسی داده ها، به خصوص داده هاى انبوه، به متخصصان منابع انسانى بیشتر کمک مى کند. نرم افزار مدیریت منابع انســانى آنلاین باعث تعامل بیشتر کارکنان باهم مى شود و به راحتی کارمندان کمک مى کند.

2. سازگارى قانونى بهتر

تفاوتی ندارد که شرکت یا سازمان شما تازه تاسیس است یا هنوز افتتاح نشده، در هر صورت شــما به عنوان یــک کارفرما باید طبق قانون با پرسنلتان رفتار کنید. هماهنگی قانونى داشتن در نرم افزار آنلاین مدیریت منابع انسانی علاوه بر تعیین کردن مســئولیت هاى منابع انســانى، به اعمال چارچوب های قوانین ملی و نهاد های حاکم بین المللی کمک می کند.

اپلیکیشن مدیریت منابع انسانى آنلاین، داده هاى شفافى دارند و علاوه بر این روند مدیریت خطا و پرداخت به موقع از طریق نرم افزار، هزینه هاى شــرکت را نســبت بــه هزینه هاى پیش بینى شده کم می کند.

3. نظارت و پیگیری بر مدیریت پروژه

در یک مطالعه که در سال ۲۰۱۵ انجام شد، بیش از ۲۰ درصد از کارمندان از کارشان راضى نبودند.

مدیریت اســترس مسئله ای اســت کــه همه ی شرکت ها با آن درگیر هستند. از سوی دیگری دریافت شــکایات مسئله ای چالشی اســت ولى با نرم افزار آنلاین مدیریت منابع انســانى، رسیدگى به پیشنهادات و انتقادات به راحتی صورت مى گیرد.

کارسو  مانند صندوق هاى رسیدگى به پیشنهادات و انتقادات نمى مانند، هرچند در عمل همــان کار را انجام مى دهند ولى با ســرعتى بالاتر به شکایات رسیدگى مى کنند. مطالعات نشان داده که سیستم مدیریت منابع انسانى صحیح، منجــر به افزایش حس مثبت و شــادى کلى در نیروى کارى مى گردد.

4. افزایش بهره ورى سازمانى هدفمند

از دیگر مزایای نرم افزار مدیریت منابع انسانى آنلاین کیفیت و بهره ورى ســازمان ها را بهبود مى بخشد. بیشتر سازمان هاى بزرگ و شــرکت هاى چند ملیتی روی نظرات کاربران و پرسنل برای عملکرد هرچه بهتر سازمانشان بسیار حساس هستند. مسئولان با استفاده از نرم افزار های سازمانی داده ها را بسیار سریع تر تجزیه و تحلیل کرده و بدست می آورند. نرم افزار هاى مدیریت منابع انسانى، برنامه ریزى صحیحی براى مدیریت هوشمند پروژه ها دارند.

5. دریافت ارتباط سازمانى در زمان درست

گرچه نرم افزارهاى مدیریت منابع انسانى را تحلیگــران داده مى داننــد اما ایــن نرم افزار علاوه بر بالابــردن عملکرد پرسنل و تحلیل داده هــا بــه روابط میــان ســازمانى هم کمک مى کنند. نرم افزارهاى مدیریت منابع انسانى مشکلات هایی که در محیط هاى کارى به وجود مى آیند را از بین نمى برد و وظیفه یا کارکرد افراد را خیلى شفاف مشخص مى کند.

6.مدیریت حضور و غیاب کارمندان

حضور و غیاب کارکنان و پیگیری غیبت آنان برای مدیران سازمان کار دشواری است. با نرم افزار منابع انسانی به راحتی می توانید این کار را انجام دهید، در واقع در نرم افزار منابع انسانی فرایند های حضور و غیاب و غیبت به صورت اتوماسیون انجام می شود. کارمندان در سامانه حضور و غیاب‌شان را ثبت می کنند و در صورت غیبت و مرخصی هم درخواست مرخصی را در سامانه ثبت می کنند و شما می توانید مرخصی را تایید یا رد کنید.


توصیه می شود با جرایم فرار مالیاتی آشنا شوید.

7.مدیریت حقوق و دستمزد

ویژگی مهم دیگری که یک نرم افزار مدیریت منابع انسانی باید داشته باشد سامانه حقوق و دستمزد است که خودش به صورت خودکار طبق ساعات کاری کامندان که در سامانه حضور و غیاب با لوکیشن ثبت شده حقوق کارمندان را محاسبه کند و مجموع کسری کار، تاخیر در ورود، اضافه کاری مرخصی کارمندان را مدیریت کند.

8.گزارش دهی دقیق

یک نرم افزار منابع انسانی خوب باید در همه ی زمینه های منابع انسانی اعم از اطلاعات پرسنل، گزارش حضور و غیاب، محاسبات حقوق و دستمزد، میزان عملکرد کارکنان طبق شاخص عملکرد و تردد های کارمندان به شما گزارش دهد.

9.ازبین رفتن خطاهای انسانی

یکی دیگر از مزیت های نرم افزار های منابع انسانی پایین آوردن یا حتی از بین بردن خطا های انسانی است. وقتی فرایند هایی مانند ثبت ساعات ورود و خروج کارمندان، محاسبه حقوق کارمندان، ثبت مرخصی های کارمندان و... را به نرم افزار های منابع انسانی می سپارید از بسیاری از بی دقتی و ها و اشتباهات انسانی که در فرایند های سنتی وجود دارد جلو گیری می شود.

10.صرفه جویی در هزینه و زمان

با اتوماسیون شدن بسیاری از فرایند هایی که انجام آنها به عهده بخش مدیریت منابع انسانی سازمان است فرایند ها با سرعت بسیار بالاتر و دقت بیشتری انجام می شود. این مسئله باعث می شود شما به افراد کمتری برای مدیریت منابع انسانی نیاز داشته باشید و کار آنها را با هزینه ای بسیار کمتر توسط نرم افزار های منابع انسانی انجام دهید.

مهم ترین ویژگی های استفاده از نرم افزار های منابع انسانی به طور خلاصه عبارتند از:

  • راحت کردن فرایند هایی که وظیفه مدیریت منابع انسانی است
  • قابلیت ارزیابی کارمندان و فعالیت های سازمان
  • استفاده بهینه تر از همه پتانسیل تیم های سازمان
  • جلوگیری از هدر رفت زمان و سرمایه های شرکت


پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: 9 استراتژی برای حفظ کارکنان و ساخت کارمندان وفادار برای سازمان