تماس اضطراری

09119900682

کاربرگ

ارزیابی عملکرد پرسنل

30 روز کاربری رایگان

ویژگی های کاربرگ

کاربرگ specifications

گروه های ارزیابی

با توجه به وجود گروه های مختلف شغلی در شرکت، این امکان را خواهد داشت که شاخص های ارزیابی را از طریق گروه ها به دسته بندی های مختلفی تقسیم نمایید.

سطح ارزیابی

امکان تعریف انواع سطوح تخصص مانند سینیور، میدلور، جونیور جهت تعیین سطح تخصصی پرسنل و تخصیص ضریب در هر سطح جهت محاسبه حقوق.

شاخص های ارزیابی

امکان تعریف بی نهایت شاخص ارزیابی به صورت کمی و کیفی جهت سنجش عملکرد پرسنل در آن شاخص.

تعیین دوره های ارزیابی

تقسیم بندی شاخص ها جهت خود اظهاری توسط پرسنل در دوره های روزانه، ماهانه و هفتگی.

مشاهده بیشتر

مشاوران کارسو همراه شما هستن

درباره کاربرگ

About KarBarg

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

کاربرگ محصولی است در حوزه ارزیابی عملکرد پرسنل که حول دو محور "عملکرد مقیاسی" و "ثبت وقایع" میگردد. این یعنی مدیران منابع انسانی میتوانند بینهایت شاخص را برای گروه های مختلف شغلی به صورت کمّی یا کیفی در سازمان مشخص کنند و به صورت دوره های روزانه، هفته ای و ماهانه نسبت به جمع آوری دیتای عملکرد پرسنل خود اقدام کنند.

کاربرگ قادر است از دیتاهای جمع آوری شده از هر کارمند در دوره ای مختلف، میزان توانایی و تخصص کارمندان را در هر شاخص ارزیابی کند و به مدیران گزارش دهد.

عدم محدودیت در تعریف شاخص های ارزیابی

About KarBarg

نرم افزار ارزیابی عملکرد بدون محدودیت تعداد شاخص ارزیابی

در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان این امکان وجود دارد که شما بی نهایت شاخص ارزیابی عملکرد به صورت کیفی و کمی تعریف کنید تا عملکرد پرسنل به دقت مورد بررسی قرار دهید تا کارکرد پرسنل بهینه شود.

برای مثال شما در نرم افزار ارزیابی عملکرد وارد پنل مدیریتی خود می شوید و تعریف می کنید هر کارمند چه kpi هایی دارد. مثلا برای کارشناس محتوا تعریف می کنید چند محتوا در ماه باید بنویسد یا گرافیست شرکت چند طرح باید هر هفته ارائه دهد، گزارش کار بنویسد و... .

شما در نهایت خروجی کار کارمندان را با kpi هایی که برایشان تعیین کرده بودید مقاسه می کنید و مدیریت عملکرد کارمندان را به دست بگیرید و بدانید هر کارمند در چه سطحی قرار دارد و چه میزان از مسئولیت هایش را در چه زمانی انجام می دهد.

تخصیص پورسانت

About KarBarg

امکان پرداخت پورسانت در نزم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

در صورت وجود شاخص های کمی برای کارمندان، شما به راحتی در کاربرگ می توانید پورسانت عملکرد تعریف کنید که در حقوق و دستمزد کارمندانتان اعمال شود.

در نرم افزار ارزیابی عملکرد شما هیچ محدودیتی برای انواع کارمندان نخواهید داشت. مثلا برای نیروی فروشی که پورسانتی حقوق می گیرد شاخص هایی تعریف می کنید که به ازای هر فروش n درصد پورسانت به او تعلق بگیرد.

محاسبه حقوق این نوع کارمندان هم در خود نرم افزار طبق میزان فروش و کارکرد کارمند شما در سامانه ارزیابی عملکرد محاسبه خواهد شد و نیاز به محاسبه حقوق به صورت دستی نخواهید داشت.

حقوق سایر کارمندان هم که به صورت رسمی و تمام وقت یا به صورت ساعتی کار می کنند در نرم افزار حقوق و دستمزد بر اساس میزان ساعت کاری اش در سامانه حضور و غیاب محاسبه می شود.

سطح های ارزیابی

About KarBarg

تعیین سطح تخصص در سامانه ارزیابی عملکرد

در سامانه ارزیابی عملکرد این امکان وجود دارد که برای کارمندانتان سطح تخصص تعریف کنید و طبق میزان تخصص فرد که جونیور، مید لول و سنیور است ضریب متناسب با سطح تخصص کارمند در حقوق و دسمزد آنها محاسبه می شود.

برای مثال کارمندان شما در سه سطح تخصص قرار می گیرند. شما در نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان برای افراد متخصص حقوق پایه را ساعتی 3 تومن و برای افراد متوسط ساعتی 2 تومن و کارآموزان و افراد تازه کار ساعتی 1 تومن تعریف می کنید.

سپس نرم افزار ارزیابی عملکرد طبق دسته بندی های تعریف شده، خودش حقوق هر فرد را محاسبه می کند. تنها کافی است شما هر کارمندان را که استخدام می کنید مشخص کنید در چه سطحی از تخصص قرار دارد.

ثبت گزارش عملکرد توسط کارمندان

About KarBarg

گزارش کارمندان در نرم افزار مدیریت عملکرد

کارمندان از وظایف شان گزارش های توصیفی و آماری ارائه می دهند که این گزارش ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه است.

آخر هر روز، هفته یا ماه کارمندان شرح فعالیت های خود را به صورت کیفی و کمی در نرم افزار ارزیابی عملکرد ثبت می کنند. سپس مدیر هر بخش گزارش های کارمندان خود را مشاهده می کند و می تواند تایید کند.

مدیر شرکت برای بخش های مختلف سازمان می تواند دسترسی بدهد تا مدیر هر بخش گزارش ها و شاخص های عملکرد کارکنان را چک کند تا همه ی این گزارش ها به سمت او سرازیر نشود.

داکیومنت کردن ارزیابی ها

About KarBarg

داکیومنت شدن ارزیابی ها در نرم افزار ارزیابی عملکرد

میزان اثر بخشی کارمندان طبق مهارت ها و حضورشان در شرکت به صورت گزارش های دسته بندی شده آرشیو می شود و شما به راحتی به آنها دسترسی دارید.

گزارش ها و kpi هایی که شما برای کارمندان تعریف کرده اید و آنها پر کرده اند برای شما در جدول های مرتبی بر اساس تاریخ روزانه، هفتگی و ماهانه دسته بندی می شود و شما به شکل منظمی آنها را مشاهده می کنید و بازخورد خود را ثبت می کنید، کارمندان هم به طور خیلی منظم می توانند گزارشاتشان را مشاهده کنند و بازخورد شما را ببینند.

مشتریان

customers

500 +
شرکت ثبت شده
12000 +
کارمند ثبت شده
1500 +
پروژه تشکیل شده

استفاده از

30 روز کاربری رایگان

و استفاده از تمام خدامات

تصاویر کاربرگ

KarBarg images

  سوالات متداول

  FAQ

  تلفن تماس

  02191090814-15

  پست الکترونیکی

  info@Karsu.com

  کلیه محتواها و مطالب متعلق به شرکت کارسو می باشد