نرم افزار تقویم سازمانی

مدیریت رویدادهای سازمانی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها برای مدیریت کسب و کار و ارتقای مهارت‌های درون شرکتی است. ارتقای مهارت‌ها، ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اجتماعی سازنده، با مدیریت رویدادهای سازمانی  گره خورده‌اند. این مفهوم سازمانی، به معنای تجسم مفاهیم، برنامه‌ریزی و تعیین بودجه، سازمان‌دهی و اجرای مطابق با برنامۀ رویدادهاست. همان طور که مشخص است، […]

تقویم سازمانی آنلاین

این روزها برنامه‌ریزی حرف اول را در پیشبرد اهداف می‌زند. زمانی که برای انجام یک کار وقت کافی داشته باشید، معمولا تلاشی برای مدیریت زمان نخواهید کرد. اما وقتی برای انجام چندین کار، وقت محدودی داشته باشید؛ برای مدیریت زمان و سازماندهی رویدادها در شرکتها به سیستم دقیقی احتیاج دارید که برنامه ریزی را برای‌تان

کارسال؛ ایده ای نو برای سازماندهی رویدادهاادامه مطلب »