نرم افزار حقوق و دستمزد

شرکت‌ها و سازمان‌ها در شروع به کار، احتیاج به زیر ساخت‌هایی دارند که نظام اداری کوچک و بزرگ آن ها را به خوبی مدیریت نماید. در هر شرکت و سازمانی، برای مدیریت مالی سیستم حقوق و دستمزد، احتیاج به یک سامانه جامع و انعطاف پذیر است. در این سامانه باتوجه به پارامتر های سازمانی ریز […]

1- برای محاسبه فیش حقوقی از منوی کارپول – تخصیص – زیر منوی فیش حقوقی را انتخاب کنید. در این صفحه لیستی از ردیف های حقوقی تعیین شده برای بازه های مختلف زمانی را مشاهده میکنید. هر ردیف حقوقی می تواند شامل اطلاعات کل پرسنل با بخشی از آنها باشد.  ۲- این بخش در دسترس

فیش حقوقیادامه مطلب »

در شرکت ها به عناوین مختلف از کارمندان در طول سال مبالغی کسر یا اضافه میشود. مواردی همچون جریمه، پاداش،عیدی، بیمه تکمیلی و … از این دسته موارد هستند.  1- برای ورود به این بخش از منوی کارپول – تخصیص – زیرمنوی مزایا و کسورات مقطعی را انتخاب کنید. در صفحه مورد نظر لیستی از

مزایا و کسورات مقطعیادامه مطلب »

مساعده هایی که توسط پرسنل درخواست شده است، از این بخش قابل دسترس هستند. همچنین میتوانید از این بخش برای کارمندان خود، بدون آنکه آنها درخواستی ثبت کرده باشند، مساعده ثبت نمایید. 1- برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول – تخصیص – زیرمنوی مساعده را انتخاب نمایید. در این صفحه قادر هستید لیست

مدیریت مساعده پرسنلادامه مطلب »

در صورتی که در سازمان قانون ارائه مساعده به کارمندان موجود باشد کارمندان میتوانند درخواست مساعده دهند.  1- برای درخواست مساعده از منوی کارپول – بر روی گزینه مساعده کلیک کنید. در صفحه ظاهر شده لیست مساعده های درخواستی کارمند قابل مشاهده است. برای درخواست مساعده جدید بر روی کلید ثبت  مساعده جدید کلیک کنید.

درخواست مساعده توسط پرسنلادامه مطلب »

وام هایی که توسط پرسنل درخواست شده است، از این بخش قابل دسترس هستند. همچنین میتوانید از این بخش برای کارمندان خود، بدون آنکه آنها درخواستی ثبت کرده باشند، وام ثبت نمایید.  1- برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول – تخصیص – زیرمنوی وام را انتخاب نمایید. در این صفحه قادر هستید لیست

مدیریت وام پرسنلادامه مطلب »

در صورتی که در سازمان قانون ارائه وام به کارمندان موجود باشد کارمندان میتوانند درخواست وام دهند. 1- برای درخواست وام از منوی کارپول – بر روی گزینه وام کلیک کنید. در صفحه ظاهر شده لیست وام های درخواستی کارمند قابل مشاهده است. برای درخواست وام جدید بر روی کلید ثبت وام جدید کلیک کنید. 

درخواست وام توسط پرسنلادامه مطلب »

در صورتی که در شرکت خود به کارمندان وام میدهید ، قادر خواهید بود در این بخش اطلاعات انواع وام را معرفی نمایید.  1- برای این کار از منوی کارپول – اطلاعات پایه ای – انواع – زیرمنوی وام را انتخاب نمایید. در این صفحه قادر خواهید بود لیست انواع وام های معرفی شده را

معرفی انواع وامادامه مطلب »

برای انکه بتوانیم حقوق کارمندان را محاسبه کنیم، نیاز است تا اطلاعات حقوقی کارمندان مشخص شود.  این اطلاعات شامل حکم حقوقی، مبلغ حقوق در هرساعت، مبلغ روزانه بیمه و اطلاعات کارگاه است که به توضیح هر یک از این موارد در این آموزش خواهیم پرداخت.  1- برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول –

تخصیص حکم کارگزینیادامه مطلب »

احکام حقوقی شامل کلیه قوانین جهت محاسبه حقوق، بیمه، مالیات پرسنل است. در این آموزش شما با نحوه معرفی احکام حقوقی آشنا خواهد شد. احکام حقوقی شامل بخش های مختلفی است که در ادامه بشرح هر یک خواهیم پرداخت :  1- برای این کار از منوی کارپول – اطلاعات پایه ای ، وارد زیرمنوی احکام

معرفی احکام حقوقیادامه مطلب »