در محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها درباره لزوم وجود این امکان در کارسو مطالبی را ارائه شد. همچنین درباره تخصیص دسترسی های به کارمندان نیز مطالب آموزشی ارائه شد.  در این محتوای آموزشی قصد داریم دسترسی های موجود در کارساعت را ارائه نماییم. 1- مدیریت انواع شیفت : با استفاده از این دسترسی آیتم های […]

تخصیص دسترسی ها

قبلا در مورد تعریف انواع دسترسی ها مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص دسترسی ها توضیح داده خواهد شد.  ۱- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص به پرسنل ، زیرمنوی دسترسی ها را انتخاب کنید.  2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص نقش به کارمندان

تخصیص دسترسی هاادامه مطلب »

دسترسی ها

دسترسی به امکانات مختلف یک سیستم نرم افزاری برای افراد مختلف در یک سازمان متفاوت است. افرادی وجود دارد که دسترسی آنها به امکانات سیستم محدود شده و در مقابل افرادی هستند که به همه امکانات سیستم نرم افزاری دسترسی دارند.  1- برای تعریف انواع مختلف سطوح دسترسی از منوی کارپوشه – اطلاعات پایه ای

معرفی دسترسی هاادامه مطلب »