این قابلیت به مدیران کمک میکند تا زمانی که کارمند شروع به کار میکند، همواره موقعیت مکان کارمند خود را روی نقشه مشاهده نمایند. این عمل پیش نیازهایی دارد و چنانچه این موارد رعایت نشود ، موقعیت مکان کارمند قابل رهگیری نخواهد بود. ۱- در بخش دسترسی ها گزینه رهگیری تیک خورده باشد. دقت داشته […]

درصورتی که مایل هستید کارمندان فقط و فقط در محدوده های خاصی قادر به ثبت تردد باشند ، باید مکانهای تردد را به آنها اختصاص دهید. ۱- جهت تخصیص گروه های مجاز از منوی کارمپ – تخصیص ، بر روی گروه های مجاز کلیک کنید. ۲- در این صفحه لیست کارمندان را به همراه گروه

تخصیص مکانهای مجاز به کارمندانRead More »

انتخاب مکان های مجاز در گروه

کارمپ این امکان را به شما میدهد تا محدوده های مجاز جغرافیایی را گروه بندی نمایید و گروه های مورد نظر را به کارمندان خود اختصاص دهید. ۱- برای این کار از منوی کارمپ – اطلاعات پایه ای ، گروه بندی بندی مکانها را انتخاب کنید. ۲- در این صفحه لیست گروه های ثبت شده

دسته بندی مکان های مجازRead More »

درج محدوده جغرافیایی

مکان های مجاز شامل محدوده های جغرافیایی مجاز جهت ثبت تردد کارمندان میباشد و کارمندان میتواند در این محدوده ها تردد ثبت نمایند. ۱- جهت معرفی مکانهای مجاز از منوی کارمپ – اطلاعات پایه ، منوی مکانخای مجاز را انتخاب کنید. ۲- در این صفحه لیستی از مکانهای مجاز ثبت شده را مشاهده میکنید. جهت

معرفی مکانهای مجازRead More »