قبلا در مورد تعریف انواع ماموریت مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص ماموریت توضیح داده خواهد شد.   1- جهت ثبت ماموریت برای کارمندان و یا تایید درخواست یا رد درخواست ها میتوانید از منوی کارساعت – تخصیص، زیرمنوی ماموریت را انتخاب نمایید. 2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز […]

ماموریت روزانه ، ماموریت ساعتی ، ماموریت بیرون شهری، انواع مختلف از ماموریت کارمند بر سر کار میباشد. جهت معرفی انواع ماموریت در کارسو از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای بر روی زیرمنو ماموریت کلیک کنید.  2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت انواع ماموریت دسترسی داشته باشند. برای آشنایی

تعریف ماموریت هاادامه مطلب »