قبلا در مورد تعریف انواع عدم حضور مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص عدم حضور توضیح داده خواهد شد. 1- جهت ثبت عدم حضور برای کارمندان و یا تایید درخواست یا رد درخواست ها میتوانید از منوی کارساعت – تخصیص زیرمنوی عدم حضور را انتخاب نمایید. 2- این بخش در دسترس […]

مرخصی روزانه ، مرخصی ساعتی ، غیبت ، مرخصی استحقاقی انواع مختلف از غیبت کاربر بر سر کار میباشد. جهت معرفی انواع عدم حضور در کارسو از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای بر روی زیرمنو عدم حضور کلیک کنید.  2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت انواع عدم حضور دسترسی

تعریف عدم حضورادامه مطلب »