زمانی که کارمندان تردد ثبت میکنند، مدیران قادر هستند ترددهای کارمندان را مشاهده ویرایش و تایید نمایند. ۱- برای مشاهده تردد ها از منوی کارساعت – تخصیص – زیر منوی تردد ها را انتخاب نمایید و از قسمت سمت چپ نام کارمند مورد نظر را انتخاب نمایید تا بتوانید به تردد های او دسترسی پیدا […]