محاسبه ROI

ROI مخفف Return on investment و به معنای «بازگشت سرمایه» است. بازگشت سرمایه یک فرمول ریاضی است که سرمایه گذاران می توانند برای ارزیابی سرمایه گذاری های خود و قضاوت در مورد عملکرد یک سرمایه گذاری خاص در مقایسه با سرمایه گذاری های دیگر از آن استفاده کنند. همچنین از ROI کلی یک شرکت گاهی اوقات […]

گسترش استراتژی یک فناوری

وقتی از استراتژی یک تکنولوژی یا فناوری حرف می زنیم، سوالاتی درباره هزینه، مزایا و کاربردهای آن فناوری به وجود می آید و پاسخ دادن به این سوالات می تواند چالش برانگیز باشد. محصولاتی مانند نرم افزار حقوق و دستمزد، حضور غیاب آنلاین، تقویم سازمانی آنلاین و … حاصل پیشرفت فناوری هستند اما سوال اینجاست

چگونه استراتژی یک فناوری را گسترش دهیم؟Read More »

بیزینس-پلن-چیست

بیزینس پلن یا طرح کسب و کار سندی مکتوب است که به تفصیل شرح می دهد چگونه یک کسب و کار (معمولاً یک شرکت نوپا ) اهداف خود را تعریف می کند و دستیابی به اهداف خود را چگونه انجام می دهد.