برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن رهبران سازمان چشم انداز خود را برای آینده تعیین می کنند و همچنین اهداف خود را برای سازمان مشخص می نمایند. این فرآیند همچنین شامل یک توالی از اهداف است که سازمان باید بتواند در چشم انداز اعلام شده به آن ها برسد. در این مقاله مختصرا […]

مزیت رقابتی و تحلیل پورتر

مزیت رقابتی، موقعیت مطلوبی است که سازمان ها برای سودآوری بیشتر نسبت به رقبا، در جست و جوی آن هستند. برای به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، یک سازمان باید بتواند در بازار هدف، ارزش متمایزی نسبت به رقبا نشان دهد. در این مقاله علاوه بر توضیح «تحلیل پورتر» راهکارهایی ارائه خواهد شد که

مزیت رقابتی و تحلیل پورترادامه مطلب »

تفاوت مدیر و رهبر

رهبران و مدیران چه تفاوت هایی دارند؟ اصلی ترین تفاوت میان رهبران و مدیران این است که رهبران افرادی را دارند که آن ها را دنبال می کنند، در حالی که مدیران افرادی را دارند که برای آنها کار می کنند. یک صاحب کسب و کار موفق باید توامان یک رهبر و یک مدیر قدرتمند

تفاوت رهبران و مدیرانادامه مطلب »

مدیریت ذره بینی

مدیریت ذره بینی یا MicroManagement سندرمی در مدیریت است که در آن مدیر، کار کارمندان خود را از فاصله نزدیک زیر نظر می گیرد و بدون اینکه لازم باشد به آن ها نکاتی را یادآوری می کند.

مدیریت شطرنجی

در این مقاله آن دسته از اصول شطرنج که می توانند به مدیریت کسب و کار کمک کنند بررسی می شوند. همچنین تشابه بین شطرنج و تجارت و قوانین اصلی این بازی که در تجارت قابل استفاده هستند بررسی خواهند شد.

مدیریت بودجه در کسب و کار

مدیریت بودجه یا مدیریت مالی ابزاری است که مدیران برای برنامه ریزی و کنترل استفاده از منابع کمیاب از آن استفاده می کنند. به بیان دیگر بودجه یکی از مواردی است که در مدیریت ERP سازماندهی می شود

مدیریت استراتژیک

فرایند مدیریت استراتژیک به سازمانها کمک می کند تا وضعیت موجود خود را بررسی کرده ، استراتژی ها را بیرون بیاورند، آن ها را مستقر کنند و اثربخشی استراتژی های مدیریت پیاده سازی شده را تجزیه و تحلیل کنند.

مدیریت روابط عمومی

روابط عمومی یکی از موثرترین راه ها برای ایجاد استراتژی های بازاریابی و شهرت در فضای آنلاین است. مدیریت آنلاین کسب و کار بدون روابط عمومی کامل نیست. شرکت هایی که برای پیاه سازی و حفظ استراتژی های روابط …

مدیریت و هوش هیجانی

هوش هیجانی، توانایی ما برای یادگیری مهارت هایی کاربردی است که به 5 بخش تقسیم می شوند: خودآگاهی، خود انگیزشی، کنترل عواطف خود، همدلی و تسلط هماهنگ بر روابط انسانی. در ادامه هر یک از این اجزا را توضیح خواهیم داد.