ماشین لرنینگ

ماشین لرنینگ یا ML نوعی هوش مصنوعی است که به برنامه های نرم افزاری اجازه می دهد پیش بینی های دقیق تری از نتایج انجام دهند. الگوریتم های ماشین لرنینگ از داده های تاریخی به عنوان ورودی برای پیش بینی مقادیر جدید خروجی استفاده می کنند. امروز به بیان انواع ماشین لرنینگ، کاربردهای آن در […]

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن رهبران سازمان چشم انداز خود را برای آینده تعیین می کنند و همچنین اهداف خود را برای سازمان مشخص می نمایند. این فرآیند همچنین شامل یک توالی از اهداف است که سازمان باید بتواند در چشم انداز اعلام شده به آن ها برسد. در این مقاله مختصرا

برنامه ریزی استراتژیکRead More »

مزیت رقابتی و تحلیل پورتر

مزیت رقابتی، موقعیت مطلوبی است که سازمان ها برای سودآوری بیشتر نسبت به رقبا، در جست و جوی آن هستند. برای به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، یک سازمان باید بتواند در بازار هدف، ارزش متمایزی نسبت به رقبا نشان دهد. در این مقاله علاوه بر توضیح «تحلیل پورتر» راهکارهایی ارائه خواهد شد که

مزیت رقابتی و تحلیل پورترRead More »

تفاوت مدیر و رهبر

رهبران و مدیران چه تفاوت هایی دارند؟ اصلی ترین تفاوت میان رهبران و مدیران این است که رهبران افرادی را دارند که آن ها را دنبال می کنند، در حالی که مدیران افرادی را دارند که برای آنها کار می کنند. یک صاحب کسب و کار موفق باید توامان یک رهبر و یک مدیر قدرتمند

تفاوت رهبران و مدیرانRead More »

مدیریت شطرنجی

در این مقاله آن دسته از اصول شطرنج که می توانند به مدیریت کسب و کار کمک کنند بررسی می شوند. همچنین تشابه بین شطرنج و تجارت و قوانین اصلی این بازی که در تجارت قابل استفاده هستند بررسی خواهند شد.

مدیریت بودجه در کسب و کار

مدیریت بودجه یا مدیریت مالی ابزاری است که مدیران برای برنامه ریزی و کنترل استفاده از منابع کمیاب از آن استفاده می کنند. به بیان دیگر بودجه یکی از مواردی است که در مدیریت ERP سازماندهی می شود

مدیریت روابط عمومی

روابط عمومی یکی از موثرترین راه ها برای ایجاد استراتژی های بازاریابی و شهرت در فضای آنلاین است. مدیریت آنلاین کسب و کار بدون روابط عمومی کامل نیست. شرکت هایی که برای پیاه سازی و حفظ استراتژی های روابط …