مدیریت عدم حضور

انواع عدم حضور


در این بخش با موارد مختلف عدم حضور آشنا می شوید.

عدم حضور برای کارمند به منزله مرخصی هایی هست که می تواند در طول یک ماه استفاده کند.

مرخصی روزانه،مرخصی ساعتی،مرخصی استعلاجی و … مواردی هست که می توانید به عنوان عدم حضور در بخش کارساعت > اطلاعات پایه ای > عدم حضور ثبت کنید.ایجاد عدم حضور


در این صفحه لیست انواع عدم حضورها در محل کار قابل مشاهده است. برای درج عدم حضور جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.در این بخش برای عدم حضور یک عنوان را انتخاب نمایید . مثلا میتوانید مرخصی استحقاقی یا مرخصی روزانه را به عنوان غیبت،نوع عدم حضور،اگر توضیحاتی نیاز هست بنویسید و انتخاب نمایید.

در خصوص محدودیت زمان درخواست باید روز و ساعت آن را مشخص کنید که هر کارمندی چندروز یا چندساعت جلوتر بتواند مرخصی خود را ثبت نماید.

در خصوص مرخصی در ماه هم باید مشخص کنید که هر کارمند چندساعت میتواند در طول یک ماه از مرخصی خود استفاده کند.دراین بخش اگر می خواهید کارمند بتواند برای روز تعطیل خود مرخصی ثبت نماید را تیک بزنید.اگر میخواهید همه این موارد به کارمندتان نمایش داده شود باید این گزینه را تیک بزنید. در آخر دکمه ذخیره را کلیک کنید.تخصیص عدم حضور


جهت ثبت عدم حضور برای کارمندان و یا تایید درخواست یا رد درخواست ها میتوانید از منوی کارساعت تخصیص عدم حضور را انتخاب نمایید.