مدیریت تنظیمات اعلان

اعلان ها


در این بخش اعلان های مختلفی برای مدیر به نمایش درآمده است که میتواند با فعال کردن هر یک از آن ها از یادآور یا اعلان آن مطلع شود.

برای استفاده از این قابلیت شما می توانید از این طریق کارپوشه > اطلاعات من > تنظیمات اعلان وارد این بخش شوید.

از جمله یادآور ورود و خروج،اعلان ورود یا خروج،اعلان وام و مساعده،اعلان عدم حضور و ماموریت می باشد.با ارسال نوتیفیکیشن،ارسال ایمیل و ارسال پیامک میتوانید مشخص کنید که از چه طریقی اعلان ها برای شما ارسال شود و اعلان های موردنظر را به صورت آنی و لحظه ای مشاهده کنید فقط کافیه دکمه off رو به on تبدیل کنید.

  1. اگر «قسمت یادآور ورود و خروج» را فعال کنید زمان ورود و خروج را به شما یادآوری می کند فقط باید به این نکته توجه کنید برای اعلان یادآور ورود و خروج باید زمان یادآور ورود و خروج رو تنظیم کنید.زمانی که نوتیفیکشن را ON کنید صفحه ای برایتان باز می شود که می توانید زمان را تنظیم کنید.
  2. اگر قسمت «اعلان ورود و خروج» را فعال کنید هر کارمندی که ورود و خروج خود را ثبت کند برایتان نوتیفیکشن یا ایمیل یا پیامک ارسال می شود.
  3. اگر این بخش را فعال کنید اگر کارمندی درخواست مساعده داشته باشد در قسمت مساعده برایتان نوتیفیکشن یا ایمیل یا پیامک ارسال می شود.
  4. اگر قسمت اعلان وام را فعال کنید اگر کامندی درخواست وام داشته باشد در قسمت وام برایتان نوتیفیکشن یا ایمیل یا پیامک ارسال می شود.
  5. اگر قسمت «اعلان عدم حضور» را فعال کنید اگر کارمندی عدم حضور داشته باشد برایتان به صورت نوتیفیکشن یا ایمیل یا پیامک ارسال می شود.
  6. اگر قسمت «اعلان ماموریت» را فعال کنید اگر کارمندی ماموریتی ثبت کند برایتان به صورت نوتیفیکشن یا ایمیل یا پیامک ارسال می شود.