مدارک پرسنل

آرشیو مدارک کارمندان


در این بخش می توانید مدارکی را که لازم است از کارمندان بگیرید تعریف کنید و اجباری یا اختیاری بودن مدارک را هم در این قسمت مشخص کنید .

ثبت مدارک و بارگذاری آن توسط کارمند به مدیران کمک میکند که این مدارک برای همیشه باقی بمانند و به صورت آنلاین به مدارک دسترسی داشته باشند.

برای این منظور از زیر سیستم کارپوشه > اطلاعات پایه ای > معرفی مدارک را کلیک میکنیم و وارد این صفحه می شویم و در ادامه توضیحات لازم برای ثبت مدارک می توانید ببینید.
درج ، حذف و ویرایش انواع مدارک


شما می توانید در این بخش مدارک موردنیاز را تعریف کنید و اگر نیاز به ویرایش داشته باشد ویرایش انجام دهید و یا آنها را حذف کنید

برای این منظور به صورت جداگانه آموزش های کامل همراه با عکس صفحه موردنظر برایتان قرار داده شده است.

ابتدا برای درج مدارک جدید در این بخش روی گزینه جدید کلیک می کنید و مدارک مورد نیاز را ثبت میکنید.

در این بخش ابتدا عنوان مدارک را مشخص میکنید برای مثال کارت ملی یا شناسنامه و در ادامه اجباری یا اختیاری بودن مدرک موردنظر را انتخاب می کنیم.


در این بخش می توانید از این قسمت ویرایش مدارک تعریف شده را انجام دهید.برای مثال میخواهید مدرکی را تغییر دهید یا میخواهید مدرکی را که اختیاری است را اجباری کنید.
در این بخش هم می توانید هر مدرکی را که بخواهید حذف کنید .

تایید مدارک ارسال شدهمدیران در صفحه تخصیص مدارک قادر هستند اسنادی را که کارمندان، از خود و خانواده شان بارگذاری کرده اند را تایید یا رد نمایند.

همچنین قادر هستند برای کارمندان خود ، مدارک بارگذاری نمایند.

برای این کار منوی کارپوشه > تخصیص به پرسنل > مدیریت مدارک را انتخاب نمایید و مدارک موردنظر را بررسی کنید و رد یا تایید کنید.


مدیران برای اینکه بتوانند لیست کارمندانی را که مدارک ناقص دارند را مشاهده کنند در کارپوشه > گزارش ها > کارمندان مدارک ناقص را انتخاب می کنند

و لیست کارمندان را مشاهده می کنند و می توانند آن کارمندان را پیگیری کنند که مدارک شان را تکمیل کنند.درج مدرک توسط مدیربا ورود به این بخش لیست مدارک بارگذاری شده در محل کار را مشاهده می کنید. جهت درج مدرک جدید توسط مدیر برای کارمند خود بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

در این صفحه از کادر انتخاب کارمند ، کارمند موردنظر را که قرار است برای او مدرکی را بارگذاری نمایید را انتخاب کنید. از کادر انتخاب مدرک، نوع مدرکی که باید بارگذاری شود را انتخاب کنید.

در آخر مدرک مورد نظر را بارگذاری نمایید و روی دکمه ثبت کلیک کنید.

مدیر جهت تایید و رد مدارک ارسالی از سوی کارمندان، روی آیکن تعیین شده در قسمت وضعیت کلیک کنید.

 پس از مشاهده تصویر و نوع مدرک نسبت به تایید یا رد آن اقدام نمایید. چنانچه مدرکی را رد کنید ، میتوانید در بخش توضیحات دلیل مردود بودن تصویر را برای کارمند خود بیان کنید.
درج مدرک توسط کارمند


کارمندان هم می توانند خودشان مدارک موردنیاز را بارگذاری کنند که برای این کار در این بخش از قسمت کارپوشه > بارگزاری مدارک را انتخاب می کنند.

سپس با توجه به اینکه مدارک موردنیاز برای خود کارمند یا خانواده ایشان است گزینه موردنظر را انتخاب میکند و نوع سند موردنظر را هم مشخص می کند

و مدارکی که مدیر درخواست کرده را بارگزاری کنند و در آخر گزینه ثبت را کلیک می کند و مدرک بارگزاری می شود.