پست های سازمانی

معرفی پست های سازمانی


در یک سازمان،پست های سازمانی مختلفی وجود دارد که از جمله می توانیم به مواردی چون مدیر فنی ، صندوقدار ، حسابدار، برنامه نویس و مدیر فروش و … اشاره کرد.

تفاوت پست های سازمانی و دپارتمان در این است که در اینجا پست کارمندان مختلف را که زیرمجموعه هر دپارتمان هست را مشخص می کنید و هیچ دسترسی برای پست سازمانی وجود ندارد.

جهت درج پست سازمانی جدید از منوی کارپوشه > اطلاعات پایه ای > پست سازمانی را انتخاب کنید. در ادامه توضیحات مراحل بعدی به همراه عکس قرار داده شده است.
درج پست سازمانی جدید


در این صفحه پست های سازمانی تعریف شده را مشاهده میکنید. جهت درج پست سازمانی جدید، بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

که در ادامه توضیحات کامل داده شده است.
در این قسمت می توانید پست سازمانی جدید را تعریف کنید. نام پست سازمانی را وارد کنید و اگر توضیحاتی نیاز است وارد کنید سپس بر روی گزینه ثبت کلیک کنید.
ویرایش اطلاعات پست سازمانی


در این بخش میتوانید اسامی پست های سازمانی را ویرایش کنید.
حذف پست سازمانی


در این بخش میتوانید اسامی پست های سازمانی را حذف کنید.
تخصیص پست سازمانی


برای تخصیص پست سازمانی به کارمندان از منوی کارپوشه > تخصیص به پرسنل> پست سازمانی را انتخاب کنید.

در این صفحه لیست کارمندان به همراه پست های سازمانی تخصیص داده شده به آن ها را مشاهده میکنید.

جهت تخصیص و یا ویرایش پست سازمانی هر یک از کارمندان بر روی دکمه مشخص شده کلیک نمایید.

به این نکته توجه کنید که هر کارمندی فقط یک پست سازمانی می تواند داشته باشد.

در کادر نمایش داده شده ، پست سازمانی کارمند را انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.