1- برای محاسبه فیش حقوقی از منوی کارپول – تخصیص – زیر منوی فیش حقوقی را انتخاب کنید. در این صفحه لیستی از ردیف های حقوقی تعیین شده برای بازه های مختلف زمانی را مشاهده میکنید. هر ردیف حقوقی می تواند شامل اطلاعات کل پرسنل با بخشی از آنها باشد. ۲- این بخش در دسترس […]

در شرکت ها به عناوین مختلف از کارمندان در طول سال مبالغی کسر یا اضافه میشود. مواردی همچون جریمه، پاداش،عیدی، بیمه تکمیلی و … از این دسته موارد هستند. 1- برای ورود به این بخش از منوی کارپول – تخصیص – زیرمنوی مزایا و کسورات مقطعی را انتخاب کنید. در صفحه مورد نظر لیستی از

مزایا و کسورات مقطعیادامه مطلب »

مساعده هایی که توسط پرسنل درخواست شده است، از این بخش قابل دسترس هستند. همچنین میتوانید از این بخش برای کارمندان خود، بدون آنکه آنها درخواستی ثبت کرده باشند، مساعده ثبت نمایید. 1- برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول – تخصیص – زیرمنوی مساعده را انتخاب نمایید. در این صفحه قادر هستید لیست

مدیریت مساعده پرسنلادامه مطلب »

در صورتی که در سازمان قانون ارائه مساعده به کارمندان موجود باشد کارمندان میتوانند درخواست مساعده دهند. 1- برای درخواست مساعده از منوی کارپول – بر روی گزینه مساعده کلیک کنید. در صفحه ظاهر شده لیست مساعده های درخواستی کارمند قابل مشاهده است. برای درخواست مساعده جدید بر روی کلید ثبت  مساعده جدید کلیک کنید.

درخواست مساعده توسط پرسنلادامه مطلب »

وام هایی که توسط پرسنل درخواست شده است، از این بخش قابل دسترس هستند. همچنین میتوانید از این بخش برای کارمندان خود، بدون آنکه آنها درخواستی ثبت کرده باشند، وام ثبت نمایید. 1- برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول – تخصیص – زیرمنوی وام را انتخاب نمایید. در این صفحه قادر هستید لیست

مدیریت وام پرسنلادامه مطلب »

در صورتی که در سازمان قانون ارائه وام به کارمندان موجود باشد کارمندان میتوانند درخواست وام دهند. 1- برای درخواست وام از منوی کارپول – بر روی گزینه وام کلیک کنید. در صفحه ظاهر شده لیست وام های درخواستی کارمند قابل مشاهده است. برای درخواست وام جدید بر روی کلید ثبت وام جدید کلیک کنید.

درخواست وام توسط پرسنلادامه مطلب »

در صورتی که در شرکت خود به کارمندان وام میدهید ، قادر خواهید بود در این بخش اطلاعات انواع وام را معرفی نمایید. 1- برای این کار از منوی کارپول – اطلاعات پایه ای – انواع – زیرمنوی وام را انتخاب نمایید. در این صفحه قادر خواهید بود لیست انواع وام های معرفی شده را

معرفی انواع وامادامه مطلب »

برای انکه بتوانیم حقوق کارمندان را محاسبه کنیم، نیاز است تا اطلاعات حقوقی کارمندان مشخص شود.  این اطلاعات شامل حکم حقوقی، مبلغ حقوق در هرساعت، مبلغ روزانه بیمه و اطلاعات کارگاه است که به توضیح هر یک از این موارد در این آموزش خواهیم پرداخت. 1- برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول –

تخصیص حکم کارگزینیادامه مطلب »

در این صفحه شما قادر هستید به لیست کلی سفارش ها ثبت شده از هر غذا جهت ارسال به رستوران و یا آشپزخانه اقدام کنید. 1- برای این کار از منو کارفود – گزارش ها – زیرمنوی گزارش سفارش غذا را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه لیستی تجمیعی از غذاها را درتاریخ های تعیین

گزارش سفارشاتادامه مطلب »

زمانی که کارمندان درخواست سفارش غذا میدهند، مدیران میتوانند در این قسمت سفارشات را مدیریت کنند و نسبت به تایید یا رد سفارشات و همچین درج، حذف و ویرایش اقدام نمایند. 1- برای این کار از منوی کارفود – تخصیص – زیرمنوی سفارشات غذا را انتخاب کنید. با ورود به این صفحه لیست سفارشات درج

مدیریت سفارشاتادامه مطلب »