نکات مصاحبه شغلی

یک مصاحبه خوب در چگونگی استخدام شما بسیار موثر خواهد بود و برعکس؛ یک مصاحبه ضعیف حتی اگر فرد توانایی باشید، از استخدام شما جلوگیری خواهد کرد. در این مقاله رهنمودهایی برای معرفی هرچه بهتر شما در یک مصاحبه کاری بیان خواهد شد.

مدیریت روابط عمومی

روابط عمومی یکی از موثرترین راه ها برای ایجاد استراتژی های بازاریابی و شهرت در فضای آنلاین است. مدیریت آنلاین کسب و کار بدون روابط عمومی کامل نیست. شرکت هایی که برای پیاه سازی و حفظ استراتژی های روابط …

مدیریت و هوش هیجانی

هوش هیجانی، توانایی ما برای یادگیری مهارت هایی کاربردی است که به 5 بخش تقسیم می شوند: خودآگاهی، خود انگیزشی، کنترل عواطف خود، همدلی و تسلط هماهنگ بر روابط انسانی. در ادامه هر یک از این اجزا را توضیح خواهیم داد.

راهکار موفقیت در کسب و کار

مدیریت کسب و کار کوچک شامل شناخت نیاز بازار ، تعیین بودجه ، مدیریت کارمندان ، نظارت بر بازاریابی و تبلیغات، مدیریت زمان و هماهنگی تمام جنبه های دیگر تجارت برای اطمینان از رشد مداوم و موفقیت است.

مدیریت کسب و کار های آنلاین

پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از اینترنت در سال های اخیر تاثیر عمیقی بر روی بخش های گوناگون زندگی ما انسان ها گذاشته است.نیازهای مردم همگام با این تغییرات دچار دگرگونی شده اند. به غیر از نیازهای مردم مدیریت کسب و کارها نیز ..

مدیریت از راه دور

پیوند حوزه فناوری اطلاعات با کسب و کارها روز به روز مستحکم‌تر می‌شود. صاحبان کسب و کارها و مدیران به خوبی از مزیت‌های سامانه آنلاین کنترل کسب و کار آگاهند و اکنون مدیریت آنلاین کسب و کار برای بسیاری تبدیل به …