معرفی قوانین سفارش

در شرکت های معمولا بنا به توافق بین کارفرما و کارمند، مبلغ غذا طی درصدهای تعیین شده بین آنها تقسیم میشود.به عنوان مثال تعیین میشود که هزینه غذا بین کارفرما و کارمند به نسبت نصف نصف یا 50 به 50 تقسیم شود. ممکن است به افرادی صبحانه تعلق نگیرد و به گروهی دیگر تعلق بگیرد.

1- برای تعیین چنین قوانینی از منوی کارفود – تخصیص – زیرمنوی قوانین سفارش را انتخاب کنید. در پنجره مورد نظر لیست گروه های غذایی مورد نظر قابل مشاهده است. برای درج مورد جدید ر روی دکمه جدید کلیک کنید.

۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت انواع گروه های غذایی دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در پنجره ای که باز میشود تعیین کنید که این گروه مشمول چه وعده هایی میشود و به ازای هر وعده، قوانین آن را تعیین کنید. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، قادر هستید زمان مجاز جهت ثبت سفارش را نسبت به زمان صرف آن وعده مشخص کنید.

4- در بخش بعدی مشخص کنید مبلغ غذا به چه نسبتی بین کارفرما و کارمند تقسیم شود.

اشتراک گذاری

برچسب ها

ارسال دیدگاه

0 دیدگاه برای معرفی قوانین سفارش