تقویم غذایی

در کارفود شما قادر هستید تقویم غذایی شرکت را تولید نمایید و برای هر روز، غذاهایی را که در آن روز به کارمندان ارائه میشود را تعیین کنید. 

1- برای این کار از منوی کارفود – تخصیص – زیرمنوی تقویم غذایی را انتخاب کنید.

۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت تقویم غذایی دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- با کلیک بر روی هر روز یک پنجره باز میشود و که در آن قادر هستید برای وعده های مختلف، غذاهای مورد نظر را برای آن روز تعیین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.