معرفی احکام حقوقی

احکام حقوقی شامل کلیه قوانین جهت محاسبه حقوق، بیمه، مالیات پرسنل است. در این آموزش شما با نحوه معرفی احکام حقوقی آشنا خواهد شد. احکام حقوقی شامل بخش های مختلفی است که در ادامه بشرح هر یک خواهیم پرداخت : 

1- برای این کار از منوی کارپول – اطلاعات پایه ای ، وارد زیرمنوی احکام حقوقی شوید. در صفحه مورد نظر لیست احکام حقوقی تعریف شده قابل مشاهده است. جهت درج حکم حقوقی جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید. 

۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت انواع احکام حقوقی دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در صفحه ای که باز میشود برای حکم حقوقی خود یک نام درنظر بگیرید.

4- قبل از اینکه به ادامه آموزش بپردازیم نیاز است با مفهوم “محاسبه تعداد روز” در این فرم آشنا شوید. در بخش های مختلف این فرم، لیست کشویی نمایش داده شده در تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد که نحوه محاسبه تعداد روز را از طریق آن تعیین خواهید کرد.

– روزهای کارکرد و تعطیل رسمی : شامل همه روزهایی که کارمند بر سر کار حضور دارد + روزهای تعطیل رسمی + روزهایی که کارمند مرخصی باشد.

– فقط روزهای کارکرد : شامل همه روزهایی که کارمند حتی برای یک ساعت بر سر کار حاضر باشد.

– کامل : شامل کل طول ماه. برای 6 ماهه اول 31 روز، شش ماهه دوم 30 روز و برای ماه اسفند با توجه به کبیسه بودن یا نبودن سال 30 یا 29 روز در نظر گرفته خواهد شد.

– مجموع ساعات کارکرد بخش بر 7.33 : این عدد مدت زمان قانونی بر طبق بخش نامه کشوری است. ممکن است کارمند روزانه این مدت زمان را بر سر کار حاضر نشود. بنابراین میتوان مجموع ساعات را بر این عدد تقسیم کرد تا تعداد روزهای حضور کارمند محاسبه شود.

– مجموع ساعات کارکرد بخش بر 7.33 و تعطیل رسمی : شامل توضیحات بالا + روزهای تعطیل رسمی و روزهایی که کارمند مرخصی است.

4- در صورتی که حکم حقوقی مشمول بیمه میشود آن را تیک بزنید. در غیر این صورت برای کارمندانی که اطلاعات حقوقی آنها از این حکم حقوقی پردازش شود بیمه محاسبه نخواهد شد.

با توجه به اینکه در ایران هر شرکت با قوانین خاص خودش برای کارمندان بیمه رد میکند، برای محاسبه بیمه 3 حالت در نظر گرفته شده است تا دست کارفرمایان برای محاسبه بیمه باز باشد:

– حالت اول در محاسبه بیمه : حداقل دستمزد روزانه برای بیمه را تعیین کنید. همچنین برای مزایای ماهانه ای همچون بن و خوار بار مسکن که مشمول بیمه است، جمع آن را در باکس مربوطه پر کنید. در آخر سهم کارفرما و کارمند را در محاسبه بیمه تعیین کنید. در این صورت میتوانید حداقل بیمه ماهانه را برای کارمندان اختصاص دهید.

– حالت دوم در محاسبه بیمه : تیک گزینه “مزایای مشمول با عددی ثابت محاسبه شود”را فعال نمایید. در این صورت به ازای همه پارامترهای کارکرد همچون اضافه کاری، شبکاری، نوبت کاری و … و همچنین مزایای بن و خواربار و مسکن و سایر پارامترهای موجود در حکم حقوقی، باید مشخص کنید که آیا مشمول بیمه میشود یا خیر. 

همچنین مشخص کنید که نحوه محاسبه تعداد روز به چه صورتی باشد. در آخر سهم کارفرما و کارمند را در محاسبه بیمه تعیین کنید.

– حالت سوم در محاسبه بیمه : تیک گزینه “درصد حق کارفرما و کارمند اختصاصی محاسبه شود” را فعال نمایید. در این حالت مبلغ بیمه به ازای 30 درصد از کل حقوق دریافتی کارمند، شامل حقوق پایه + کلیه پارامترهای مشمول بیمه محاسبه خواهد شد. برای این کار میبایست نحوه محاسبه تعداد روز، سهم کارمند و سهم کارفرما را مشخص نمایید.

5- در صورتی که حکم حقوقی مشمول مالیات میشود آن را تیک بزنید. در غیر این صورت برای کارمندانی که اطلاعات حقوقی آنها از این حکم حقوقی پردازش شود مالیات محاسبه نخواهد شد. با فعال سازی مالیات، میبایست تعیین کنید که چه پارامترهایی مشمول مالیات میشود و کدام موارد مشمول مالیات نمیشوند.

6- برای تک تک پارامترهای کارکرد، مبلغ و نحوه محاسبه را تعیین کنید. مثلا برای اضافه کاری طبق قانون 140 درصد از حقوق کارمند به ازای هر ساعت درنظر گرفته شده است و یا برای پارامتری همچون تاخیر میتوانید نحوه محاسبه را بر روی ریال تنظیم نمایید و مبلغ جریمه به ازای هر ساعت را در کادر مربوطه تعیین کنید.

7- چنانچه حکم حقوقی مشمول مزایای ماهانه میشود، تیک آن را فعال کنید و انواع مزایای ماهانه را مشخص نمایید.

نکته : چنانچه تیک مالیات یا بیمه را که قبلا به آن اشاره کردیم را فعال نمایید، میبایست به ازای هر یک از پارامترهای تعریف شده، تعیین نمایید آیا مشمول بیمه یا مالیات میشوند یا خیر.

8- چنانچه حکم حقوقی مشمول کسورات ماهانه میشود، تیک آن را فعال کنید و انواع کسورات ماهانه را مشخص نمایید.

نکته : چنانچه تیک مالیات یا بیمه را که قبلا به آن اشاره کردیم را فعال نمایید، میبایست به ازای هر یک از پارامترهای تعریف شده، تعیین نمایید آیا مشمول بیمه یا مالیات میشوند یا خیر.

9- در مرحله بعدی باید تعیین کنید که آیا کارمند در روزهایی که تعطیل رسمی است، حقوق دریافت میکند یا خیر. معمولا در شرکت هایی که به صورت ساعتی حقوق میدهند، برای روزهای تعطیل حقوقی در نظر گرفته نخواهد شد. اگر حکم مشمول دریافت حقوق در روز تعطیل بود، 2 مورد دیگر را باید مشخص کنید. 

– اول : تعیین کنید که اگر کارمند در روز تعطیل مشغول به کار باشد، باید هم حقوق کار را بگیرد و هم حقوق روز تعطیل یا اینکه فقط حقوق کارکرد آن روز را بگیرد.

– دوم : مبلغ دریافتی به ازای هر روز تعطیل چقدر باشد.

10- در مرحله بعد تعیین کنید که آیا حکم مشمول پرداخت حق اولاد میشود یا خیر. برای این کار مبلغ حقوق به ازای یک فرزند در طول یک ماه را مشخص کنید. همچنین نحوه محاسبه تعداد روز را تعیین کنید.

نکته : در هنگام محاسبه، تعداد فرزند از اطلاعات پرسنلی از بخش کارمندان در سیستم کارپوشه خوانده میشود. همچنین در باکس مربوطه در این فرم، میبایست مبلغ به ازای یک فرزند وارد شود.

11- در بسیاری از شرکت ها مبلغ سنوات به صورت ماهانه به کارمند پرداخت میشود. در صورتی که حکم مشمول سنوات پایه و حق سنوات میشود و مایل هستید آن را به صورت ماهانه به کارمندان پرداخت نمایید، آن را فعال کنید.

منظور از حق سنوات مبلغ مورد نظر به ازای یک سال کارکرد کارمند میباشد و سنوات پایه با توجه به سابقه سالیان کار کارمند در شرکت محاسبه میشود.

نکته : برای محاسبه پایه سنوات نیاز به تاریخ شروع به کار کارمند در شرکت است که در قسمت اطلاعات پرسنلی در بخش کارمندان از سیستم کارپوشه باید از قبل ثبت شده باشد.

نکته : در صورتی که تیک گزینه “مشمول حق سنوات شود” را فعال نمایید حق سنوات سالانه را به ازا یک روز محاسبه کنید.

نکته:گزینه کپی در قسمت احکام حقوق ایجاد شده است که میتوانید با توجه به زیاد بودن موارد احکام حقوقی یک کپی از آن تهیه کنید و بقیه موارد آن را ویرایش کنید.

۲ دیدگاه برای “معرفی احکام حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.