گزارش مرخصی کارمندان

در این گزارش قادر هستید گزاش مربوط به مرخصی های استحقاقی کارمندان را مشاهده نمایید. این گزارش بر اساس 30 روز مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان تهیه شد است. 

در انتهای هر ردیف ممکن است یک علامت هشدار را مشاهده کنید که نشان دهنده یک پیغام خطا در محاسبات مرخصی ها می باشد.

با کلیک بر روی علامت هشدار میتوانید علت مشکل محاسبه را شناسایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.