گزارش تردد کارمندان

جهت مشاهده کارکرد پرسنل به صورت یکجا در بازه زمانی مشخصمیتوانید از این گزارش استفاده نمایید. برای این کار از منوی کارساعت – گزارش ها – زیرمنوی گزارش مرخصی کارمندان را انتخاب نمایید. 

جهت مشاهده جزئیات تردد هر کارمند در بازه مشخص شده میتوانید بر روی ایکن انتهایی از هر ردیف بزنید و اطلاعات را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.