تنظیمات رهگیری کارمندان

این قابلیت به مدیران کمک میکند تا زمانی که کارمند شروع به کار میکند، همواره موقعیت مکان کارمند خود را روی نقشه مشاهده نمایند. این عمل پیش نیازهایی دارد و چنانچه این موارد رعایت نشود ، موقعیت مکان کارمند قابل رهگیری نخواهد بود. 

کارمندی که مایل هستید او را بر روی نقشه رهگیری کنید میبایست، دسترسی را به او انتساب داده باشید که در آن مجوز مشخص شده در تصویر زیر تیک خورده باشد. دقت داشته باشید فقط و فقط موقعیت مکانی کارمندی رهگیری میشود که در بخش دسترسی ها ، گزینه مشخص شده در تصویر برای او فعال باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.