گزارش چارت سازمانی

در این صفحه شما قادر هستید چارت سازمانی شرکت را مشاهده نمایید. چارت سازمانی با کمک بخش دپارتمان ها شکل میگیرد. در بخش دپارتمان ها با معرفی لیست دپارتمانهای موجود در محل کار و تعیین دپارتمان والد یا بالادست و همچنین تعیین سرپرست هر یک از آنها، ساختار سلسله مراتبی را بوجود آورده ایم. 

سپس دپارتمان های هر کارمند را به او اختصاص دادیم. در این گزارش با توجه به تعریفاتی که در ساختار دپارتمان و تخصیص آنها به کارمندان انجام دادیم ، قادر خواهید بود به صورت سلسله مراتبی چارت سازمانی شرکت خود را مشاهده نمایید.

نکته : این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز گزارش ها دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.