تخصیص مدارک

مدیران در صفحه تخصیص مدارک قادر هستند اسنادی را که کارمندان، از خودشان بارگذاری کرده اند را تایید یا رد نمایند. همچنین قادر هستند برای کارمندان خود ، مدارک بارگذاری نمایند. 

1- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص – زیرمنوی مدیریت مدارک را انتخاب نمایید.

۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت دپارتمان ها دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

۳- با ورود به این بخش لیست مدارک بارگذاری شده در محل کار را مشاهده میکنید. جهت درج مدرک جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

4- در این صفحه از کادر انتخاب کارمند ، کارمند موردنظر را که قرار است برای او مدرکی را بارگذاری نمایید را انتخاب کنید. از کادر انتخاب مدرک، نوع مدرکی که باید بارگذاری شود را انتخاب کنید. در در آخر مدرک مورد نظر را بارگذاری نمایید و روی دکمه ثبت کلیک کنید.

5- جهت تایید و رد مدارک ارسالی از سوی کارمندان، روی آیکن تعیین شده در تصویر زیر کلیک کنید

6- پس از مشاهده تصویر و نوع مدرک نسبت به تایید یا رد آن اقدام نمایید. چنانچه مدرکی را رد کنید ، میتوانید در بخش توضیحات دلیل مردود بودن تصویر را برای کارمند خود بیان کنید.

اشتراک گذاری

برچسب ها

ارسال دیدگاه

0 دیدگاه برای تخصیص مدارک