بارگذاری مدارک توسط کارمند

جهت سهولت در روند بارگذاری مدارک کارمندان، این قابلیت درنظر گرفته شده که کارمندان بتوانند مدارک شخصی خودشان را بارگذاری نماییند و از سوی دیگر مدیران این مدارک را تایید را رد نمایند. 

1- برای این کار کافیست کارمند از منوی کارپوشه وارد زیرمنوی بارگذاری مدارک شود. در این صفحه لیستی از مدارک بارگذاری شده را مشاهده مینماید. مدارک با سه وضعیت مشخص میشوند.

منتظر پاسخ : مدارکی که کارمندان بارگذاری کرده اند و هنوز توسط مدیر بررسی نشده است.

رد شده : مدارکی که کارمندان ارسال کرده اند و توسط مدیر مربوطه رد شده است. ممکن است دلیل مردود اعلام کردن مدرک بارگذاری شده توسط مدیر مربوطه نیز شرح داده شده باشد.

تایید شده : مدارکی که توسط مدیر مربوطه تایید شده است و قابل ویرایش یا حذف نمیباشد.

2- جهت درج مدرک جدید بر روی جدید کلیک کنید و بعد از انتخاب نوع مدرک اقدام به بارگذاری مدرک مربوطه نمایید و در آخر بر روی ثبت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.