دسترسی ها در کارساعت

در محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها درباره لزوم وجود این امکان در کارسو مطالبی را ارائه شد. همچنین درباره تخصیص دسترسی های به کارمندان نیز مطالب آموزشی ارائه شد. 

در این محتوای آموزشی قصد داریم دسترسی های موجود در کارساعت را ارائه نماییم.

1- مدیریت انواع شیفت : با استفاده از این دسترسی آیتم های “شیفت های روزانه” ، “شیفت های هفتگی” ، “شیفت های دوره” از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای، دردسترس خواهد بود.

2- تخصیص شیفت به کارمندان : با استفاده از این دسترسی آیتم “شیفت” از منوی کارساعت – تخصیص، دردسترس خواهد بود.

3- مدیریت انواع عدم حضور : با استفاده از این دسترسی آیتم “عدم حضور” از منوی کارساعت – اطلاعات پایه، در دسترس خواهد بود.

4- تخصیص عدم حضور به کارمندان : با استفاده از این دسترسی آیتم “عدم حضور” از منوی کارساعت – تخصیص، در دسترس خواهد بود.

5- مدیریت انواع ماموریت : با استفاده از این دسترسی آیتم “ماموریت” از منوی کارساعت – اطلاعات پایه، در دسترس خواهد بود.

6- تخصیص ماموریت به کارمندان : با استفاده از این دسترسی آیتم “ماموریت” از منوی کارساعت – تخصیص، در دسترس خواهد بود.

7- حذف و ویرایش تردد کارمندان : با استفاده از این دسترسی آیتم “تردد” از منوی کارساعت – تخصیص، در دسترس خواهد بود.

8- کارمند میتواند تردد اتوماتیک ثبت کند : با استفاده از این دسترسی آیتم دکمه شروع و پایان در بالای پنل، در دسترس خواهد بود.

9- کارمند میتواند تردد موقتی ثبت کند

10- کارمند میتواند تردد خود را ویرایش کند

11- کارمند میتواند تردد خود را حذف کند 

12- گزارش ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.