گزارش های تردد

برای مشاهده گزارش از کارکرد تک تک کارمندان میتوانید از منوی کارساعت – گزارش ها – زیر منوی شرح کارکرد را کلیک نمایید و در صفحه ای که ظاهر میشود ، پس از انتخاب کارمند مورد نظر بازه زمانی را برای محاسبه کارکرد تعیین کنید. 

با کلیک بر روی هر روز از بازه انتخاب شده متوانید ریز کارکرد آن روز را به تفکیک مشاهده نمایید .

با کلیک بر روی هر یک از ایتم های کارکرد مانند اضافه کاری ، قادر خواهید بود بر روی تک تک روزها از بازه انتخاب شده مشاهده نمایید که در هر روز چه میزان اضافه کاری انجام شده است.

و در آخر با انتخاب دکمه های آبی رنگ بالای روزهای کارکرد با عناوین “گزارش تردد” و “گزارش ورود و خروج” میتوانید خروجی اکسل از تردد ها را برای کارمند مورد نظر دریافت نمایید.

در کنار کادر بعضی از روزها، دایره ای نارنجی رنگ را مشاهده می نمایید. این دایره ها حاوی یک پیام است که با کلیک بر روی آن روز مورد نظر، در پایین کادر ظاهر شده پیام مورد نظر قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.