برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن رهبران سازمان چشم انداز خود را برای آینده تعیین می کنند و همچنین اهداف خود را برای سازمان مشخص می نمایند. این فرآیند همچنین شامل یک توالی از اهداف است که سازمان باید بتواند در چشم انداز اعلام شده به آن ها برسد. در این مقاله مختصرا به بررسی روند برنامه ریزی استراتژیک و مزایای آن می پردازیم و درباره مدیریت استراتژیک نیز حرف می زنیم. 

روند برنامه ریزی استراتژیک

سازمان ها وقتی که مشغول برنامه ریزی استراتژیک هستند به طور کلی به سه تا پنج سال جلوتر نگاه می کنند. فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منجر به یک برنامه استراتژیک می شود. این برنامه استراتژیک در حکم سندی است که هم تصمیمات گرفته شده درباره اهداف سازمان و هم روش های دستیابی سازمان به این اهداف را بیان می کند. برنامه استراتژیک برای هدایت رهبران سازمان در تصمیم گیری و حرکت رو به جلو در نظر گرفته شده است.

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

سازمان های موفق ترجیح می دهند برنامه های استراتژیک خود را نه به عنوان نقشه راه ایستا بلکه به عنوان اسنادی زنده مشاهده کنند که نیاز به بازنگری در یک جدول زمانی منظم توسط سازمان دارد. داشتن یک تقویم سازمانی آنلاین می تواند در تعیین برنامه های پیش رو کمک کند.

چارچوب و کمیته برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک معمولا به وسیله گروهی از اعضای سازمان که به آن ها کمیته برنامه ریزی استراتژیک می گویند هدایت می شود. کارشناسان برنامه ریزی استراتژیک می گویند که کمیته برنامه ریزی استراتژیک باید شامل نمایندگانی از تمام بخش های درون سازمان باشد و در جایی که اطلاعات از ابتدا تا انتها ثبت می شود، به روشی باز و شفاف کار کند.

کمیته برنامه ریزی استراتژیک با تحقیق و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای درک وضعیت فعلی سازمان و همچنین عواملی که در آینده بر آن تأثیر می گذارد، تلاش می کند. کمیته باید برای تأیید یا به چالش کشیدن ارزیابی خود از اطلاعات، از سازمان ورودی و بازخورد بخواهد.

کمیته برنامه ریزی استراتژیک می تواند روش های گوناگونی را برای هدایت رهبران در این فرآیند انتخاب کند. این روش ها یا چارچوب ها، کمیته برنامه ریزی استراتژیک را از طریق مراحلی که شامل تجزیه و تحلیل یا ارزیابی است، به حرکت در می آورد. تدوین استراتژی و بیان شفاف آن، همراه با ارتباطات لازم، عناصر لازم برای حرکت سازمان به سمت چشم انداز استراتژیک هستند.

بخش دیگری از این فرآیند، ایجاد معیارهایی است که به سازمان اجازه می دهد هنگام اجرای برنامه استراتژیک، عملکرد خود را در برابر اهداف تعیین کند. فرآیند برنامه ریزی همچنین باید تعیین کند که کدام مدیران مسئول، از انجام فعالیت های لازم در زمان های برنامه ریزی شده و تحقق اهداف خاص اطمینان دارند و می توانند گزینه های مناسبی برای مدیریت استراتژی باشند.

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

سازمان ها برای موفقیت در پیاده سازی برنامه های استراتژیک، باید به طور فعال در مدیریت استراتژی شرکت کنند. مدیریت استراتژیک مجموعه ای از روش های مداوم را خلق می کند تا اطمینان حاصل کند که فرآیندهای سازمان و تخصیص منابع از چشم انداز تعیین شده در برنامه استراتژی پشتیبانی می کند. در ساده ترین بیان، مدیریت استراتژیک، به معنای اجرای استراتژی است و گاهی از مدیریت استراتژیک به عنوان اجرای استراتژی (Strategy execution) نیز یاد می شود.

برنامه ریزی استراتژیک فراتر از یک تمرین گام به گام است؛ این امر به افرادی نیاز دارد که توانایی تفکر استراتژیک داشته باشند. یعنی افرادی که می توانند اطلاعات را در اختیار بگیرند و بینش هایی در مورد چگونگی تأثیر این اطلاعات بر آینده سازمان ارائه دهند.

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فواید بسیاری دارد. از جمله این که سازمان ها را مجبور می کند تا از فرصت ها و چالش های آینده آگاه شوند و بفهمند چه منابعی برای استفاده یا غلبه بر آن فرصت ها و چالش ها مورد نیاز است. علاوه بر این، برنامه ریزی استراتژیک به اعضای سازمان جهت می دهد و آن ها را در حین انجام یک مأموریت مشترک هدایت می کند. همچنین پایبندی به یک برنامه ریزی استراتژیک، استاندارد و پاسخگویی ایجاد می کند و به سازمان ها کمک می کند تا زمانی را که برای مدیریت بحران صرف می شود ، محدود کنند یا حتی از آن اجتناب نمایند.  

اشتراک گذاری

برچسب ها

ارسال دیدگاه

0 دیدگاه برای برنامه ریزی استراتژیک