تعریف ماموریت ها

ماموریت روزانه ، ماموریت ساعتی ، ماموریت بیرون شهری، انواع مختلف از ماموریت کارمند بر سر کار میباشد.

جهت معرفی انواع ماموریت در کارسو از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای بر روی زیرمنو ماموریت کلیک کنید. 

2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت انواع ماموریت دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در این صفحه لیست انواع ماموریت های تعریف در محل کار قابل مشاهده است. برای درج ماموریت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

4- در این صفحه برای ماموریت یک عنوان را انتخاب نمایید . مثلا میتوانید ماموریت روزانه را به عنوان نام ماموریت انتخاب نمایید.

5- در بخش شیوه محاسبه ، تعیین کنید که بابت ماموریت چه میزان مبلغ به فیش حقوقی کارمند اضافه شود.

در حالتی که درصد را انتخاب کنید معادل درصد از حقوق روزانه و چنانچه ریال را انتخاب کنید ، معادل ریالی آن در فیش حقوقی محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر در این باکس 200,000ریال انتخاب شود یعنی به ازای هر ساعت ماموریت به کارمند 200,000ریال  پرداخت شود.

6- در پایین صفحه در صورتی که باکس ماموریت ساعتی را تیک بزنید، در زمان درخواست ماموریت توسط کارمند، پس از تاریخ ماموریت، ساعت شروع و پایان ماموریت هم از کارمند پرسیده میشود و در غیر این صورت فقط تاریخ ماموریت از کارمند پرسیده میشود.

7- در پایان باید مشخص کنید که آیا این نوع ماموریت باید به کارمند در زمان درخواست نمایش داده شود یا خیر. به عنوان مثال اگر سه نوع ماموریت با عناوین ماموریت روزانه، ماموریت ساعتی و ماموریت خارج شهری تعریف کرده باشیم و فقط مایل باشیم تا کارمند بتواند 2 مورد اول را درخواست دهد، برای 2 مورد اول این گزینه را فعال میکنیم و برای مورد سوم این گزینه را فعال نمیکنیم.

8- در پایان بر روی دکمه ثبت کلیک کنید تا ماموریت مورد نظر ذخیره شود.

جهت تخصیص به کارمند میتواند از قسمت تخصیص ماموریت اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.