تخصیص شیفت به کارمندان

بعد از آنکه انواع شیفت های هفتگی یا شیفت های روزانه را که در محتواهای قبلی با نحوه تعریف آنها آشنا شدیم، ایجاد کردیم، نوبت به تخصیص شیفت به کارمندان میرسد. با تخصیص شیفت تعیین میکنیم در هر روز پارامترهای مختلف کارکرد مثل اضافه کاری ، کسری کار ، شب کاری و سایر پارامترها چگونه و با چه قوانینی برای کارمندان محاسبه شود. 

1- برای تخصیص انواع شیفت هفتگی یا روزانه به کارمندان، از منوی کارساعت – تخصیص ، زیر منوی شیفت را انتخاب میکنیم. 

2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص شیفت به کارمندان دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- پس از ورود به این صفحه لیست کامل پرسنل را مشاهده میکنید که انواع شیفت ها به آنها تخصیص داده شده است. با کلیک بر روی دکمه مشخص شده در انتهای هر ردیف میتوانید برای کارمندان خود شیف اختصاص دهید.

4- پس از ورود به صفحه تخصیص، نموداری از شیفت های تخصیص داده شده به کارمند مورد نظر را مشاهده میکنید. اولویت شیفت ها از بالا به پایین است. به این معنا که شیفت اختصاصی بر شیفت دوره ای، شیفت دوره ای بر شیفت هفتگی و شیفت هفتگی بر شیفت پیشفرض ارجعیت دارد و زمانی که در یک روز بیش از یک شیفت به کارمند تخصیص داده شده باشد، شیفتی درنظر گرفته میشود که اولویت بیشتری داشته باشد.

مثلا در تصویر زیر در روز چهارم از شیفت پیشفرض(نوار طوسی)، در روز نهم از شیفت هفتگی (نوار سبز) و در روز دهم از شیفت اختصاصی (نوار قرمز) خوانده میشود.

در ادامه با مفهوم تخصیص شیفت های پیشفرض، هفتگی، دوره ای و اختصاصی آشنا خواهد شد. لازم به ذکر است که با کلیک بر روی هر روز از نمودار، قادر هستید اطلاعات و نام شیفت مورد نظر در آن روز را مشاهده نمایید.

تفاوت شیفت های پیشفرض، هفتگی و اختصاصی:

در شیفت پیشفرض میتوان یکی از شیفت های روزانه را در بازه ای مشخص به ازای همه روزهای هفته به کارمندان تخصیص داد.

در شیفت هفتگی ، در هنگام تعریف آن، تعیین شده است که هر روز از چه شیفتی باید پیروی کند و در هنگام تخصیص، یکی از شیفت های هفتگی تعریف شده را در بازه ای مشخص به کارمند تخصیص میدهید.

در شیفت اختصاصی همچون شیفت پیشفرض  میتوانید یکی از شیفت های روزانه را به کارمندان تخصیص دهید با این تفاوت که تعیین میکنید این شیفت در چه روزهایی برای کارمند اعمال شود.

5- برای اختصاص شیفت پیشفرض از بخش مربوطه روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید . در ردیفی که ظاهر میشود از میان شیفت های روزانه نمایش داده شده عنوان مورد نظر را انتخاب کنید. در باکس تاریخ تعیین کنید که این شیفت چه بازه ای از زمان را باید پوشش دهد. مثلا در تصویر زیر شیفتی با عنوان “عمومی مالی با اضافه کاری” از 31 تیر سال 98 تا 31 تیر 1400 به کارمند تخصیص داده شده است. به این معنا که در این بازه از شیفت “عمومی مالی با اضافه کاری” محاسبات انجام شود.

در نهایت بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

6- برای اختصاص شیفت هفتگی از بخش مربوطه روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید . در ردیفی که ظاهر میشود از میان شیفت های هفتگی نمایش داده شده عنوان مورد نظر را انتخاب کنید. در باکس تاریخ تعیین کنید که این شیفت چه بازه ای از زمان را باید پوشش دهد. مثلا در تصویر زیر از 8 بهمن سال 99 تا 30 بهمن 99 را به عنوان بازه تاریخی شیفت هفتگی تعیین کرده است.

در نهایت بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

7- برای تخصیص شیفت اختصاصی از بخش مربوطه روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید . در ردیفی که ظاهر میشود از میان شیفت های روزانه نمایش داده شده عنوان مورد نظر را انتخاب کنید. در باکس تاریخ تعیین کنید که این شیفت چه بازه ای از زمان را باید پوشش دهد. مثلا در تصویر زیر از 8 بهمن سال 99 تا 30 بهمن 99 را به عنوان بازه تاریخی شیفت اختصاصی تعیین کرده است. و در این بازه فقط و فقط روزهای شنبه ،یکشنبه و چهارشنبه از این شیفت پیروی خواهند کرد

در نهایت بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.