معرفی دپارتمان ها

هر سازمان به بخش های مختلفی تقسیم میشود که به انها دپارتمان میگوییم. مانند دپارتمان فروش ، بازاریابی ، کنترل کیفیت، انبار و …

1- جهت معرفی انواع دپارتمان از منوی کارپوشه – اطلاعات پایه ای وارد زیر منوی دپارتمان شوید.

2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت دپارتمان ها دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- با ورود به این بخش لیست دپارتمان های ثبت شده در محل کار را مشاهده میکنید. جهت درج دپارتمان جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

درج دپارتمان جدید

4- در صفحه ای که مشاهده میکنی در بخش عنوان، نام دپارتمان خود را وارد کنید.

5- از بین دپارتمان های از قبل تعریف شده یک دپارتمان را به عنوان دپارتمان والد معرفی کنید. به عنوان مثال دپارتمانی با عنوان فروش داریم که شامل چند زیر دپارتمان با عنوان های صندوقدار، غرفه دار، چیدمان و … میباشد. بنابراین در زمانی تعریف دپارتمان صندوقدار ، میتوانیم دپارتمان والد آن را فروش درنظر بگیریم.

نکته : اولین دپارتمان میتواند هیچ دپارتمان والدی نداشته باشد.

6- سرپرست کسی است که مدیریت یک دپارتمان را بر عهده دارد و میتواند بر کارمندان عضو آن دپارتمان نظارت داشته باشد. برای انتخاب سرپرست دپارتمان از منوی کشویی سرپرست یه نفر را انتخاب نمایید و در پایان بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.

نکته مهم درباره سرپرستان :  همانطور که در توضیحات شماره 6 اشاره شد، سرپرستان فقط به کارمندان در دپارتمان خود دسترسی دارند.در صورتی که مایل باشید سرپرستان فقط و فقط به اطلاعات کارمندان خودشون دسترسی داشته باشند، در بخش کارپوشه – اطلاعات اولیه – معرفی دسترسی ها تیک مربوط به “مشاهده لیست کل کارمندان” را از دسترسی های آنها بردارید.

7- بعد از تعریف دپارتمان ها میتوانید به بخش تخصیص دپارتمان مراجعه کنید و دپارتمان های تعریف شده را به کارمندان تخصیص دهید.

اشتراک گذاری

برچسب ها

ارسال دیدگاه

0 دیدگاه برای معرفی دپارتمان ها