دسترسی ها

معرفی دسترسی ها

دسترسی به امکانات مختلف یک سیستم نرم افزاری برای افراد مختلف در یک سازمان متفاوت است. افرادی وجود دارد که دسترسی آنها به امکانات سیستم محدود شده و در مقابل افرادی هستند که به همه امکانات سیستم نرم افزاری دسترسی دارند. 

1- برای تعریف انواع مختلف سطوح دسترسی از منوی کارپوشه – اطلاعات پایه ای ، بر روی زیر منوی دسترسی ها کلیک کنید.

2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت نقش ها دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در صفحه نمایش داده شده، لیستی از دسترسی های تعریف شده قابل مشاهده است. جهت اضافه کردن لیست جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

4- برای دسترسی جدید یک عنوان انتخاب کنید و مجوزهای مورد نیاز را تیک بزنید و در آخر بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.

7- بعد از تعریف دسترسی ها میتوانید به بخش تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید و دسترس های تعریف شده را به کارمندان تخصیص دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.