تعریف عدم حضور

مرخصی روزانه ، مرخصی ساعتی ، غیبت ، مرخصی استحقاقی انواع مختلف از غیبت کاربر بر سر کار میباشد.

جهت معرفی انواع عدم حضور در کارسو از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای بر روی زیرمنو عدم حضور کلیک کنید. 

2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت انواع عدم حضور دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در این صفحه لیست انواع عدم حضورهای تعریف در محل کار قابل مشاهده است. برای درج عدم حضور جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

4- در این صفحه برای عدم حضور یک عنوان را انتخاب نمایید . مثلا میتوانید مرخصی استحقاقی یا مرخصی روزانه را به عنوان نام عدم حضور انتخاب نمایید. 

نکته : در تصویر زیر باکس شیوه محاسبه را مشاهده میکنید که در آپدیت جدید از این بخش حذف شده است.

5- از قسمت نوع عدم حضور ماهیت آن را مشخص کنید که ایا غیبت است یا مرخصی. توجه داشته باشید که نوع غیبت سبب میشود در فیش حقوقی مبلغی از حقوق کسر شود و نوع مرخصی مبلغی را به حقوق اضافه میکند.

6- در پایین صفحه در صورتی که باکس مرخصی ساعتی را تیک بزنید، در زمان درخواست مرخصی توسط کارمند، پس از تاریخ مرخصی، ساعت شروع و پایان مرخصی هم از کارمند پرسیده میشود و در غیر این صورت فقط تاریخ مرخصی و تعداد روز مرخصی از کارمند پرسیده میشود.6

7- در پایان باید مشخص کنید که آیا این نوع عدم حضور باید به کارمند در زمان درخواست نمایش داده شود یا خیر. به عنوان مثال اگر سه نوع عدم حضور با عناوین مرخصی روزانه، مرخصی ساعتی و غیبت تعریف کرده باشیم ، برای 2 مورد اول این گزینه را فعال میکنیم تا کارمند بتواند یکی از آن دو مورد را درخواست دهد. ولی درمورد سوم نیاز به نمایش آن به کارمند نمیباشد. چرا که مدیر باید برای کارمند غیبت تخصیص دهد. بنابراین این گزینه را برای غیبت نباید فعال کنید.

8- در پایان بر روی دکمه ثبت کلیک کنید تا عدم حضور مورد نظر ذخیره شود. 

جهت تخصیص عدم حضور به کارمند میتواند از قسمت تخصیص عدم حضور اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.