تخصیص عدم حضور

قبلا در مورد تعریف انواع عدم حضور مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص عدم حضور توضیح داده خواهد شد.

1- جهت ثبت عدم حضور برای کارمندان و یا تایید درخواست یا رد درخواست ها میتوانید از منوی کارساعت – تخصیص زیرمنوی عدم حضور را انتخاب نمایید.

2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص عدم حضوربه کارمندان دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در این صفحه لیست عدم حضورهای ثبت شده برای کارمندان قابل مشاهده است. برای ثبت عدم حضور جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

4- در این صفحه میتوانید با انتخاب لیست کارمندان و همچنین اطلاعات عدم حضور ، برای کارمندان خود مرخصی یا غیبت ثبت نمایید. در صورتی که تیک “به کارمند اطلاع داده شود” را بزنید تخصیص انجام شده به کارمند یا کارمندان مورد نظر اطلاع رسانی میشود.

در آخر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

5- همانطور که در توضیحات شماره 3 مشاهده میکنید ، میتوانید لیست عدم حضورها را مشاهده کنید. جهت ویرایش یا حذف عدم حضورها، روی دکمه انتهایی در هر ردیف کلیک کنید. در زمان ویرایش میتوانید اطلاعات مورد نظر را تغییر دهید و نسبت به تایید یا رد درخواست ها اقدام کنید و سپس بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.