مدیریت از نقطه صفر

مدیریت از نقطه صفر، یکی از راه‌کارها و ابزارهای مدیریت برای تعالی بخشیدن به سازمان است. مدیریت از نقطه صفر به معنای تحلیل عملکردهای گذشته و زیر پا گذاشتن روش های غلط قبلی است. مدیریت از نقطه صفر به معنای باز تعریف مولفه های پیروزی و شکست و تلاش برای شروعی دوباره است. پس از تحلیل موقعیت در نقطه صفر و عوامل موثر در موفقیت و شکست، به تعریف تازه ای خواهیم رسید. نقطه صفر محدوده مشخصی ندارد و ممکن است یک مدیر حتی در شرایط مطلوب بخواهد از نقطه صفر شروع کند تا بتواند آن شرایط مطلوب را استحکام بخشد. 

مهم ترین ابزارهای مدیریت از نقطه صفر، تحلیل موقعیت و اصلاح علمی تعاریف موفقیت و شکست است. شروع از نقطه صفر در مدیریت کسب و کارهای کوچک آسان تر است و طبعا هرچه سازمان بزرگتر باشد، شرایط دشوارتر خواهد بود.

برای موفقیت در فرآیند مدیریت از نقطه صفر، باید چندین عامل را در نظر گرفت. این عوامل در ادامه بیان خواهند شد.

عوامل موفقیت در مدیریت از نقطه صفر

مدیر موفق

 • تعیین نقطه شروع و پایان: اگر نقطه شروع مشخص نباشد، تعیین نقطه پایان هم دشوار خواهد بود. در مدیریت از نقطه صفر، اولین قدم تعیین نقطه مناسب برای شروع است.
 • ایستادن در نقطه شروع: اگر می خواهیم از نقطه صفر شروع کنیم پس ضروری است زمینه‌های لازم برای شروع از نقطه صفر، از جمله تعاریف اصلاح شده از موقعیت و نیازهای آن را مهیا کنیم.
 • صراحت: عدم صراحت و ابهام که ریشه‌های مختلفی مثل ترس و بی اعتمادی به دیگران دارد، مانعی است بلند که باید برای رسیدن به اهداف تازه از آن عبور کرد. برای مدیریت از نقطه صفر باید ابهام را کنار گذاشت.
 • پرهیز از شعار: برای موفقیت در چنین شرایطی باید از شعار دادن پرهیز کرد. مدیریت از نقطه صفر، نه با شعار، بلکه با عمل پیش می رود.
 • انتفاد منصفانه و نقد پذیری: در مدیریت از نقطه صفر باید خودبینی و تکبر بی جا را کنار گذاشت و آماده نقد خود بود که حاصل آن، فراهم کردن فضایی برای هم‌افزایی و هم‌گرایی اندیشه‌هاست.
 • تخصص گرایی: برای موفقیت در چنین شرایطی، بهتر است هر کاری به متخصصش واگذار شود و مدیر نباید کاری که بلد نیست را به عهده بگیرد.
 • واقع بینی : ممکن است اتفاقات مطابق پیش بینی های ما نباشد. در صورت لزوم باید در چنین شرایطی واقع بینانه به تغییر بخشی از نقشه پرداخت.
 • کنترل اوضاع: برخی انسان ها محکوم شرایط اند و عده ای دیگر حاکم شرایط؛ خصوصا برای مدیریت از نقطه صفر باید بر اوضاع مسلط باشید و مغلوب شرایط بد بیرونی نشوید.
 • تعهد به تلاش:  باید به این باور برسیم که موفقیت یکی امر نسبی است، پس از رسیدن به یک موفقیت کوچک، تازه در نقطه شروع قرار گرفته‌ایم.
 • ایجاد بهرهوری فکری و امکان تصمیمگیری در موقعیت: از طریق ایجاد فرهنگ مشورت، فناوری اطلاعات، بهبود ارتباطات و نخبه‌پذیری در موقعیت بهتر میتوان به این مهم دست یافت.
 • خودآگاهی:  همیشه باید اعتقاد داشته باشیم چیزی که ما به دنبال آن هستیم، فراتر از آن چیزی است که در تصور ما می‌گنجد، آنچه که به ذهن و فکر ما می‌رسد، بخش کوچکی است از آنچه که به فکر ما نرسیده است.
 • تحلیل : هر موقعیتی شبکه‌ای است از روابط همکاری بین افراد، روابط حسی و اخلاقی، روابط بین افراد بیرون از موقعیت با افراد درون موقعیت، رابطه هر فرد با کارش، رابطه موقعیت مورد نظر با موقعیت‌های دیگر و … . بهتر است توجه داشته باشیم که در این شبکه پیچیده، یک نظام علت و معلول نیز حاکم است؛ بنابراین باید پیوسته با شناسایی و تحلیل این شبکه، به تنظیم و تعدیل آن پرداخت. همچنین، با توجه به گستردگی این شبکه، استفاده از نظرات مشاوران می‌تواند یاری‌گر ما باشد، پس ضروری است در نقطه صفر، یک بار دیگر به تجزیه و تحلیل این شبکه بپردازیم.

 علاوه بر ویژگی های بالا که به موفقیت شما در مدیریت سازمانتان از نقطه صفر کمک می کنند استفاده از روش های مدیر  موفق مانند استفاده از نرم افزار حضور غیاب آنلاین و نرم افزار حقوق دستمزد آنلاین نیز می توانند برای شروعی تازه مفید باشند. نرم افزارهای شرکت کارسو به شما در این راه کمک خواهند کرد تا آسان تر به موفقیت برسید.

اشتراک گذاری

برچسب ها

ارسال دیدگاه

0 دیدگاه برای مدیریت از نقطه صفر