مدیریت مدرن

مدیریت یکی از مهم ترین مباحثی است که از ابتدای شروع تمدن بشر بسیار به آن پرداخته شده است. مدیریت مجوعه فعالیت هایی است که استراتژی یک سازمان را شکل می دهد و با هماهنگ کردن تلاش افراد، سازمان را در رسیدن

مدیریت آنلاین کسب و کار

مدیریت آنلاین کسب و کار، در هسته خود ، بازتابی از استانداردهای اخلاقی یک شرکت است. شرکتی با اخلاق قوی و تجارت با روشی شرافتمندانه و فراتر از هیئت مدیره متوجه خواهد شد که مدیریت کسب و کار خود را به صورت

مدیریت دموکراتیک

از انواع سبک های مدیریت کسب و کار می توان به سبک مدیریت دموکراتیک اشاره کرد؛ که قرار است در ادامه این مقاله راجع به سطوح مدیریتی این سبک صحبت کنیم. ادوین لاک ، استاد برجسته مدیریتی و انگیزه در دانشگاه مریلند

مدیریت استبدادی

مدیریت مستبد بعنوان یکی از سبک های مدیریتی است. که به عنوان مدیریت اقتدارگرا هم شناخته می شود ، یک سبک مدیریتی است که با کنترل فردی بر تمام تصمیمات و اندک در نظر گرفتن اعضای گروه مشخص می شود. مدیران خودکامه

پیتر دراکر در کتاب خود توضیح می‌دهد که اصلی‌ترین هدف یک مدیر این است که به دیگران انگیزه داده و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف، یک مدیر پنج وظیفه دارد که باید آن‌ها را به درستی ان